Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Technologijos > Elektronika 7-10

Elektronika 7-10

Elektronika 7-10

Autorius: Alvyda Pacevičiūtė, Romas Čiupaila, Juozas Lekarevičius, Marius Narvilas
Dalykas: Technologijos
Klasė: 8 klasė

Vadovėlio ELEKTRONIKA komplektą VII-X klasei sudaro:

  • Vadovėlis
  • Metodinės rekomendacijos (spausti čia) ir priedai: 
  1. PRIEDAS. Elektroninių grandinių maketavimas (spausti čia)
  2. PRIEDAS. Maketo plokštė (spausti čia)
  3. PRIEDAS. Elektroninių grandinių maketavimas 7 klasei (spausti čia)
  4. PRIEDAS. Elektroninių grandinių maketavimas 8 klasei (spausti čia)
  5. PRIEDAS. Spausdintinių montažo plokščių (PCB) gamyba (spausti čia)
  6. PRIEDAS. Spausdintinių montažo plokščių (PCB) gamyba (atvaizdai) (spausti čia
  7. PRIEDAS. Elektronikos elementai ir komponentai (spausti čia)
  8. PRIEDAS. Informacijos šaltiniai (spausti čia)


Vadovėlį parengė autorių kolektyvas - mokslininkai ir mokytojai praktikai. Jo panaudojimo galimybės priklauso ne tik nuo geranoriškų autorių siekių, bet ir nuo konkrečios mokomosios aplinkos: mokinių gebėjimų ir asmeninių ypatybių, pedagogo metodinių galimybių, techninių ir technologinių sąlygų ir teisinių normatyvų.

Naujojo vadovėlio struktūra suderinta su jau išleistais ir daugelio mokinių bei mokytojų gerai įvertintais technologijų vadovėliais V-VI klasei, todėl ją suvokti bus lengva visiems.

Skyriaus pradžioje pateikiami klausimai Ką sužinosiu? Ko išmoksiu? Kaip galėsiu išmokti? Kur galėsiu pritaikyti? padės mokiniui susikoncentruoti, rasti reikiamos informacijos ir stiprinti mokymosi motyvaciją.

Vadovėlyje medžiaga struktūruota ir pateikta tokia seka: projektavimas, informacija, medžiagos, technologiniai procesai ir jų rezultatai. Skyrius Dizainas ir ergonomika - jau ne naujiena, tačiau VII-X klasės mokiniams pateikiama nauja šio skyriaus pavadinimą atitinkanti naudinga medžiaga (pvz., jie susipažins su technine užduotimi, išmoks ją skirti nuo kūrybinės temos, išmoks kurti gaminius pagal techninę užduotį ir t. t.)

Itin svarbu, kad naujame VII-X klasės vadovėlyje atsirado šie nauji skyriai:

• Darbo pasaulis ir profesijos. Jis skirtas aukštesniųjų klasių mokiniams, kuriame jie sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir t. t.

Mokomieji dalykai per technologijų pamokas. Mokiniai galės pritaikyti per technologijų pamokas įgytas žinias per kitų dalykų pamokas.

Vadovėlyje pateikiama užduočių sistema sudaro puikias sąlygas ugdymui individualizuoti ir diferencijuoti. Atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir ankstesnio mokymosi pasiekimus, mokytojas gali parinkti mokiniams jų pasiekimų lygį atitinkančias užduotis. Galima derinti grupinį ir individualų darbą.

Tekstai iliustruojami gausybe spalvotų nuotraukų, piešinių, schemų ir lentelių, kurios padeda geriau suvokti medžiagą.