Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Rusų (užsienio) kalba > В добрый путь! I m.m.

В добрый путь! I m.m.

В добрый путь! I m.m.

Autorius: Jelena Brazauskienė, Natalija Kliorienė
Dalykas: Rusų (užsienio) kalba
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio В добрый путь! komplektą I m.m. sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji, 2-oji knyga

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga
  • Raidyno kortelės
  • Siužetinės kortelės
  • Kompaktinė plokštelė 


„В добрый путь!" - mokymo komplektas skiriamas VI klasės mokiniams. Vadovėlio turinys atitinka Bendrosiose programose minimą užsienio kalbos įvadinės pakopos medžiagą ir yra orientuotas į Išsilavinimo standartuose nurodytus žinių ir gebėjimų pasiekimus. Mokinių žinių lygis išėjus komplekto kursą suderintas su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis.

      Vadovėlio koncepcija, tikslai, bendrosios nuostatos ir metodiniai principai atspindi bendrą rusų (užsienio) kalbos vadovėlių serijos „В добрый путь!" ir visų dalykų vadovėlių serijos „Šok" koncepcijas.       Vadovėlio mokomoji medžiaga suskirstyta į 4 modulius (Mokausi raidžių; Mano kalendorius; Mano šeima ir šalis; Mano pasaulis). Modulį sudaro pamokos pagal smulkesnes temas; pamokos struktūroje yra žodynėlis, gramatinė medžiaga, treniruojamieji leksiniai ir gramatiniai pratimai, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys. Modulio turinys ir struktūra tiesiogiai susiję su pratybomis ir garso įrašais. Praktiniam darbui skiriama papildoma vaizdinė medžiaga - raidyno bei teminių situacijų kalbėjimui kortelių komplektai.       Vadovėlių komplektas nuo dabar mokyklose naudojamų antrosios užsienio kalbos pirmųjų mokymo metų vadovėlių skiriasi integracinėmis nuostatomis, kurios sąlygoja turinio (nors jį nulemia programa) pateikimą. Dalis temų sutampa su kitų dalykų vadovėlių temomis. Pratimų sistema labiau pagrįsta psichologiškai ir metodiškai. Numatytos užduotys, stimuliuojančios glaudesnes kalbos pažinimo ir vartojimo, sakinio ir teksto, žodinių ir rašytinių užduočių sąsajas, kryptingą adresanto ir adresato sąveiką, motyvuotą kalbinės raiškos priemonių pasirinkimą. Yra ir formos skirtumų. Kiekviena vadovėlio pamoka sudaryta atlankos principu (1 pavyzdys, 2 pavyzdys). Vadovėlyje pristatoma būsima ir apibendrinama išeita medžiaga, nurodomi tikslai ir gebėjimai, pateikiamos užduotys įsivertinimui ir vertinimui.