Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Rusų (užsienio) kalba > В добрый путь! A II m.m.

В добрый путь! A II m.m.

В добрый путь! A II m.m.

Autorius: Jelena Brazauskienė, Ana Jankelevič
Dalykas: Rusų (užsienio) kalba
Klasė: 7 klasė

Vadovėlio komplektą II m.m. sudaro:

 • Vadovėlis (turinys). 1-oji, 2-oji knyga

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

 • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
 • Mokytojo knyga
 • Kompaktinė plokštelė

 

Vadovėlis „В добрый путь!" skiriamas antriesiems  rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) metams. Tai Europietiškus standartus atitinkantis naujos vadovėlių serijos  „Šok"  rusų kalbos, kaip antrosios užsienio kalbos, vadovėlis, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais ir bendra rusų (užsienio) kalbos vadovėlių serijos „В добрый путь!" koncepcija.

Vadovėlio turinys atitinka Bendrosiose programose nurodytą užsienio kalbos pradinės pakopos medžiagą bei žinių ir gebėjimų pasiekimus. Mokinių žinių lygis, išėjus vadovėlio medžiagą, suderintas su „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis".

 

Vadovėlio turinio medžiaga suskirstyta į 6 modulius pagal sociokultūrines temas. Modulį sudaro smulkesnės temos. Kiekvienos temos medžiaga pateikiama tokiu principu: žodynėlis, gramatinė medžiaga, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys, leksikos ir gramatikos  pratimai. Modulio turinys susijęs su pratybų užduotimis ir garso įrašais.

Šis vadovėlio komplektas nuo dabar mokyklose naudojamų vadovėlių skiriasi:

 • integracinėmis nuostatomis (dalis temų sutampa su kitų dalykų „Šok" serijos vadovėlių temomis),
 • ypač metodiška pratimų sistema,
 • vartojimo, sakinio ir teksto, žodinių ir rašytinių darbų sąsajomis,
 • kryptinga adresanto ir adresato sąveika,
 • motyvuotu kalbinės raiškos priemonių pasirinkimu;
 • medžiagos pateikimo forma - atvartu. Tai padeda išryškinti svarbiausią pamokos medžiagą, kalbos struktūros pavyzdžius, leksikos ir gramatikos užduotis.
 • Mokytojo knyga, kurioje yra aprašyta kiekviena pamoka. Pateikiama Bendrosiose programose nurodyti mokinių pasiekimai, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, komentuojamas užduočių atlikimas, nurodomas integravimas ir mokinių patirtis, siūloma papildoma medžiaga. Tokio tipo Mokytojo knyga - tai dialogas su mokytoju, pamokos planavimas bei refleksija. Be to, siūlomas ir kalendorinis mokomosios medžiagos teminis planas.