Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Rusų (užsienio) kalba > В добрый путь! A 1.2 III m.m.

В добрый путь! A 1.2 III m.m.

В добрый путь! A 1.2 III m.m.

Autorius: Jelena Brazauskienė, Danguolė Bučienė, Natalija Kliorienė
Dalykas: Rusų (užsienio) kalba
Klasė: 8 klasė

Vadovėlio В добрый путь! A1.2 komplektą VIII klasei sudaro:Laimėjimas

  • Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga

Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia).

  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga
  • Kompaktinė plokštelė

 

Vadovėlis „В добрый путь!" A1.2 yra serijos tęsinys ir skiriamas mokytis trečiaisiais mokymosi metais.

Jau mokantys rusiškai skaityti, rašyti, reikšti mintis ir suprasti rusiškai kalbančius žmones, taip pat nemažai žinantys apie Rusiją ir jos gyventojus. Mokiniai šiais mokslo metais įtvirtins savo gebėjimus, mokysis laisvai bendrauti jau žinomomis (Šeima, Namai, Mokykla) ir susipažins su naujomis (Kelionės, Menas, Mokslas) temomis. Jie skaitys įvairius tekstus, rusų rašytojų kūrinių ištraukas, rašys laiškus ir rašinius, rengs pranešimus, atliks ir pristatys projektinius darbus. „Rašybos puslapiuose" pateikiamos gramatikos taisyklės padės mokytis taisyklingai rašyti.

Vadovėlyje yra šešios temos - moduliai. Jie skirstomi į siauresnes temas - pamokas. Vienai pamokai skiriama viena arba dvi atlankos. Modulyje pateikiama tekstų skaityti ir aptarti, apibendrinimų ir užduočių pasitikrinti, ko ir kaip mokiniai išmoko.

Žodžiai, reikalingi dirbti per pamoką, pateikiami pamokos žodynėlyje, o visas žodynas - vadovėlio gale. Šių metų naujovė - kalbotyros terminų žodynėlis. Jame pateikiami rusiškų terminų atitikmenys lietuvių kalboje. Sėkmingai taikyti naujus mokymosi būdus padės Mokymosi žingsniai - vadovėlio skyrelis, kuriame šiemet bus mokoma, kaip rašyti laišką, rašinį, kaip rengti pranešimą.

Dar viena naujovė - tarpdalykinis projektas Gimtinė pro rasos lašą. Rinkdami medžiagą projektui, mokiniai dar geriau susipažins su savo gimtuoju miestu ar kaimu, mūsų krašto gamta, įžymiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Kiekvieną projekto dalį jie galės pristatyti klasėje arba (ir) mokslo metų pabaigoje apibendrinti visų dalykų projektus drauge su kitomis klasėmis .

Šiemet mokiniams siūloma sudaryti ir kaupti savo Rusų kalbos aplanką. Į jį rekomenduojama dėti savo darbus (pažymėtas vadovėlio užduotis), įsivertinimo testus ir užpildytas lenteles iš pratybų sąsiuvinio, kontrolinius testus, kuriuos pateiks mokytojas.

Mokytojo knygoje aprašoma kiekviena pamoka. Pateikiami Bendrosiose programose nurodyti mokinių pasiekimai, formuluojami mokymosi uždaviniai, aprašoma siūloma veikla, nurodoma integracija, pateikiama papildoma medžiaga.