Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Pasaulio pažinimas > Gilė 4

Gilė 4

Gilė 4

Autorius: Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė
Dalykas: Pasaulio pažinimas
Klasė: 4 klasė

Vadovėlio GILĖ komplektą IV klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji ir 2-oji knyga
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. I (ištrauka) ir II dalis (ištrauka)
  • Dalijamoji medžiaga. I ir II dalis
  • Testai (atsakymai)

 

Gamtamokslinio ugdymo testai IV klasei (metodinės rekomendacijos ir atsakymai)

IV klasės pasaulio pažinimo vadovėlis „Gilė" užbaigia to paties pavadinimo vadovėlių seriją pradinei mokyklai. Mokomosios medžiagos turinys ir jos pateiktis orientuoti į vaiko visapusį ugdymą - bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos atsižvelgiant į konkretaus amžiaus tarpsnio ypatumus, įvairius mokymosi stilius, skirtingus gebėjimus bei poreikius.

Vadovėlio pirmojoje knygoje „Mes - žmonės" susipažįstama su žmonijos istorija, Lietuvos istorine praeitimi, garsiausiais mūsų krašto žmonėmis, savivalda, valstybinių ir tarptautinių institucijų veikla. Plėtojamas mokinių gebėjimas pažinti žmogaus kūną, pastebėti jo pokyčius, paaiškinti organizmo funkcijas.      

Antrojoje knygoje „Žemė ir Visata" kalbama apie Žemę ir Saulės sistemą, susipažįstama su žemynais, medžiagų savybėmis ir kitimais, energijos šaltiniais ir jos taupymo būdais, pateikiama žinių apie gyvūnų bendruomeninį gyvenimą. Aiškinamas judėjimas ir jo dėsniai, plėtojami mokinių gebėjimai tyrinėti elektros reiškinį, orientuotis aplinkoje naudojantis žemėlapiais, gaubliu.

Vadovėlio atlankos struktūra tokia pati kaip ir I-III klasės vadovėlių.

Daugiau dėmesio skiriama gimtojo krašto istorijai. Kiekvieno mėnesio pirmojoje atlankoje aptariami svarbiausi su tuo mėnesiu susiję Lietuvos istorijos įvykiai.   

Kiekvienos vadovėlio dalies pabaigoje yra žodynėlis. Jame surašyti ir paaiškinti retesni, sudėtingesni, o galbūt ir visai vaikams nežinomi žodžiai, su kuriais jie gali susidurti skaitydami tekstą. Ieškodami šių žodžių reikšmių mokiniai turės galimybę tobulinti darbo su žodynu įgūdžius.

Planingai vykdoma projektinė veikla - siūlomi trys integruoti su lietuvių (gimtąja) kalba projektai: „Mano mokykla", „Lietuva - mano gimtasis kraštas", „Žemynai". Kiekvienam iš jų skiriami trys mėnesiai.