Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Pasaulio pažinimas > Gilė 2

Gilė 2

Gilė 2

Autorius: Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė
Dalykas: Pasaulio pažinimas
Klasė: 2 klasė

Vadovėlio GILĖ komplektą II klasei sudaro:

  • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji knyga
  • Pratybų sąsiuvinis. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji knyga
  • Dalijamoji medžiaga
  • Testai (atsakymai)

 Skaityti vadovėlio ištrauką (spausti čia)

 

 

Pasaulio pažinimo mokymosi komplekto „Gilė" medžiaga pateikiama šiam vaikų amžiui būdingais aspektais - žaidimais, aktyvia veikla, kūryba. Nagrinėjamos vaikams svarbios bei aktualios temos. Atsižvelgiama į vaikų gebėjimus ir žinias, ugdomos ir plėtojamos kompetencijos.

Didelis dėmesys skiriamas mokinių veiklos planavimui. Pamokos veiklos planas pateikiamas kiekvienoje atlankoje. Sutartiniais ženklais žymima tiriamoji veikla (tyrimai, bandymai, stebėjimai, eksperimentai), patirties sklaida (pokalbiai, pasakojimai, diskusija ir kt.), kūrybinė veikla (karpau, lankstau, piešiu, klijuoju, vaidinu ir kt.), žaidimai, veiklos atlikimo būdai (individualus, poromis, grupėmis), informaciniai šaltiniai (knygos, TV, internetas ir kt.), pratybų sąsiuvinio užduotys.

"Gilės" vadovėlio II klasei pirmoje vadovėlio knygoje „Daiktų ir medžiagų pasaulyje" dėmesys kreipiamas į svarbiausius gamtos ir žmonių rankų sukurtus objektus, atmosferos bei fizikinius reiškinius; gamtos išteklius bei dirbtines medžiagas, jų savybes ir kitimus; bendruomeninius ryšius.

Antroje knygoje „Žmogus ir aplinka" kalbama apie gyvuosius organizmus (žmones, augalus gyvūnus), jų sudėtines dalis bei paskirtį; plėtojami mokinių gebėjimai orientuotis erdvėje, laike bei aplinkoje naudojantis žemėlapiais ir planais. Išėjus tam tikrą temų dalį, kartą per mėnesį, vienas vadovėlio atverstinis skiriamas kartojimui, kad būtų galima prisiminti analizuotas temas, spręstas problemas, atliktos tiriamosios veiklos rezultatus. Mokiniai įvertina savo ir kitų klasės (grupės) draugų darbo efektyvumą bei įgytą patirtį, svarsto sėkmių ir nesėkmių priežastis, aptaria tolimesnius veiklos planus. Tokia mokinių refleksijai siūlome aktyvią veiklą: žaidimus, viktorinas, konkursus ir kt.

Vadovėlyje siūloma per mokslo metus vykdyti tris integruotus su lietuvių (gimtąja) kalba projektus: „Jūratė ir Kastytis", „Milžinai - Neringa", „Eglė - žalčių karalienė". Kiekvienam projektui skiriami trys mėnesiai. Projektai pristatomi ir apibendrinami paskutinę lapkričio, vasario ir gegužės mėnesių savaitę. 

Vadovėlio atverstinio struktūra tokia pati kaip ir pirmos klasės vadovėlio.

Pratybų sąsiuviniuose pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys, kad mokytojui būtų lengviau diferencijuoti darbą. Sudėtingesnės užduotys turi skiriamąjį ženklą. Užduočių kiekį, apimtį, atlikimo eiliškumą pasirenka pats mokytojas.  

Dalijamojoje medžiagoje pateikiamos užduotys skirtingų gebėjimų vaikams.