Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Pasaulio pažinimas > Gilė 1

Gilė 1

Gilė 1

Autorius: Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė
Dalykas: Pasaulio pažinimas
Klasė: 1 klasė

Vadovėlio GILĖ komplektą I klasei sudaro:

  • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji knyga
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga
  • Dalijamoji medžiaga
  • Testai (atsakymai)

Skaityti vadovėlio ištrauką (spausti čia)

 

 Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia. 

Pagrindinis pirmos klasės pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplekto „Gilė" tikslas - ugdyti vaiko gamtamokslinį raštingumą ir kartu formuoti bendrąsias vertybines nuostatas, plėtoti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti iškylančias problemas, suvokti socialinę, istorinę ir geografinę aplinką, išmokyti prasmingai ir atsakingai veikti.   Pasaulio pažinimo vadovėlis - 2 knygos: „Mano pasaulis", „Aš ir laikas".

Vadovėlis turiniu ir struktūra suderintas su lietuvių kalbos vadovėliu „Pupa":pirmąją „Pupos" knygą „Mano daiktai" ir antrosios knygos „Aš esu aš" dalį atitinka „Gilės" pirmoji knyga „Mano pasaulis". Minėtų skyrių integrali tematika orientuota į artimiausią vaiko aplinką - daiktus ir patį vaiką (jo pomėgius, jausmus, artimiausius žmones, šeimą).

„Pupos" antrosios knygos dalies ir trečiosios knygos „Mano laikas" temų tęstinumas numatytas „Gilės" antroje knygoje „Aš ir laikas". Šios integralios temos skirtos įvairiems žmogaus gyvenimo, gamtos pokyčiams aptarti. Remdamasis savo patyrimu, vaikas aiškinasi, kokia laiko tėkmės įtaka gamtos kaitai, kokį daro poveikį žmogaus biologinei prigimčiai, raidai, gyvenimo būdui, žmogaus sukurtiems daiktams; lavina gebėjimą skaičiuoti laiką dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir planuoti savo veiklą; suprasti dienos ir nakties, metų laikų kaitos procesus.

Vadovėliuose „Pupa" ir „Gilė" pateikta mokomosios medžiagos teorinė dalis (įvairios gyvenimiškos situacijos, problemos, reiškiniai, objektai, žmonijos patirtis ir pasiekimai, mokslo atradimai), orientuota į konkrečią praktinę veiklą. Nukreipti mokinių veiklą reikiama linkme padeda probleminiai klausimai, kuriais autoriai skatina mokinius būti aktyviais kalbinės ir gamtamokslinės veiklos dalyviais. Abiejuose mokymo priemonių komplektuose daug dėmesio skiriama vaiko veiklai planuoti, individualiems mokymosi uždaviniams kelti, patirties refleksijai. Siūloma dažnai su vaikais kalbėti apie įgytą naują patirtį, sudaryti galimybes nuolat vertinti savo ir kitų mokymosi rezultatus.

Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atverstiniais. Kiekvieno atverstinio kairėje pusėje „auga" ąžuolas - sutartiniais ženklais (giliukais) mokiniams nurodoma pamokos veikla.

Kaip ir „Pupos" pratybose, kiekvienai vadovėlio temai skiriama po 1-2 pratybų sąsiuvinio puslapius. Pratybų sąsiuvinio puslapiai suderinti su vadovėlio temomis (turiniu ir numeracija puslapio viršuje). Sąsiuviniuose pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys, kad mokytojui būtų lengviau diferencijuoti darbą.

Sudėtingesnės užduotys pažymėtos giliuko ženklu. Užduočių skaičių, apimtį, atlikimo eiliškumą pasirenka pats mokytojas. Kiekvienai temai parengta po 1-3 lapus, kuriuose pateikiamos užduotys skirtingų gebėjimų vaikams: žaidimai, tiriamosios veiklos rezultatų fiksavimo lapai, daiktų kortelės įvairioms praktinėms užduotims atlikti, kryžiažodžiai, rebusai, galvosūkiai, darbelių išklotinės ir pan. Mokytojo knyga. Mokytojo knygos „Gilė" struktūra tokia pati kaip ir mokytojo knygos „Pupa".

Kiekvienai vadovėlio temai skiriamas mokytojo knygos atverstinis, kuriame numatyta: pamokų uždaviniai, siekiami standartai, pamokai reikalingos priemonės, veikla ir idėjos, papildoma medžiaga, vertinimas, integracija.  

Lietuvių (gimtosios) kalbos „Pupa" ir   pasaulio pažinimo „Gilė" mokymosi priemonių komplektuose pateikta medžiaga lengvai integruojama į visų pradinio ugdymo dalykų turinį, tinka taikant įvairius mokymo metodus ir būdus, numato mokytojo ir mokinio partnerystę.