Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Muzika > Vieversys 3

Vieversys 3

Vieversys 3

Autorius:   Ingrida Bertulienė, Rūta Girdzijauskienė, Vitalija Valeikienė  
Dalykas: Muzika
Klasė: 3 klasė

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • Vadovėlis su kompaktine plokštele
  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga su kompaktine plokštele
  • Kūrybinės užduotys "MUZIKUOK SU VIEVERSIU" 3-4 kl. (anotacija)

"MUZIKUOK SU VIEVERSIU" metodines rekomendacijas 3-4 kl. rasite čia.

Muzikos vadovėlis Vieversys pradžiugins tuos mokytojus ir trečiokus, kurie nori kūrybingai žengti muzikos pažinimo keliu. Kūrybiškumui ugdyti, mokinių muzikinėms kūrybinėms galioms plėtoti trečioje klasėje skiriama daug dėmesio. Jau iš pat pradžių aptariamos pagrindinės muzikinės kūrybos sritys, vaikai įtraukiami į improvizavimo, kompozicijų kūrimo veiklą kaip į žaidimą. Mokinių kūrybiškumas ugdomas muzikuojant, klausantis muzikos ir ją nagrinėjant. Svarbiausias muzikinės veiklos kokybės rodiklis -savitas, individualus santykis su muzikos kūriniu, originalus ir netradicinis muzikos kūrinio atlikimas, mokinių kūrybiniai darbai, atliekami savarankiškai arba padedant mokytojui. Vengiama teorizavimo, prioritetu tampa aktyvi trečiokų veikla: muzikavimas, kūryba, muzikiniai žaidimai, diskusijos. Grupėmis ar individualiai atliekamos užduotys, projektai paįvairina mokinių veiklą. Mokytojo knygoje pateikiama daug patarimų, kaip nuosekliai ugdyti kūrybiškumą per muzikos pamokas.

Siejant muziką su trečiokų sociokultūrine aplinka, siekiama formuoti nuostatą, jog muzika yra vaikų gyvenimo dalis, kiekvienam pažįstama remiantis turima informacija, įgytais gebėjimais. Mokiniai skatinami svarstyti apie čia ir dabar egzistuojantį muzikos pasaulį, ieškoti sąsajų su jų gyvenamąja aplinka, turima patirtimi, Lietuvos muzikinės kultūros aktualijomis. Pavyzdžiui, vadovėlyje Lietuvos etnografinių regionų liaudies muziką pristato ir mintimis dalijasi trečiokai iš Anykščių, Marijampolės, Telšių, Klaipėdos, Alytaus. Trečioje klasėje rekomenduojama nuodugniau pažinti Lietuvos muzikinės kultūros reiškinius: siūloma organizuoti kelionę į Muzikinį teatrą (siejama su temomis: Kviečia Muzikinis teatras, Stebuklingas operos pasaulis, Baleto magija), raginama aplankyti vieną ar keletą su muzika susijusių muziejų (siejama su tema Sugrįžęs laikas).

Ir mokytojai, ir mokiniai atpažins vadovėlio struktūrą, kuri tokia pat, kaip I ir II klasės vadovėlių:  informacija pateikiama teminiu principu, išlaikomas visiems serijos Šok vadovėliams būdingas mokomosios medžiagos pateikimo ir veiklų organizavimo principas. Vadovėlį lydi turininga mokytojo knyga, kurioje pateikiami išsamūs pamokų aprašai ir papildoma mokomoji medžiaga.

Trečioje klasėje Vieversys kviečia klausytis muzikos, ritmuoti, solfedžiuoti, groti, eksperimentuoti garsais, improvizuoti, kurti, galvoti, svarstyti, kalbėti apie tai, kas muziką kuria ir atlieka, dainuoti lietuvių liaudies ir autorines dainas. Vadovėlyje gausu vaikų aktyvumą, vaizduotę žadinančių kūrybinių užduočių, specialiai šiam leidiniui sukurtų Lietuvoje žinomų kompozitorių kūrinių. Tad žengti muzikos pažinimo keliu turėtų būti smagu ir mokiniams, ir juos mokantiems pedagogams.

 

Pristatant muzikos vadovėlį Vieversys, nesinori dar kartą kalbėti apie muzikinio ugdymo trečioje klasėje ypatumus. Mokytojo knygoje pateikiame išsamius pamokų planus, gausybę patarimų, papildomos medžiagos, mūsų parengtų straipsnių. Nuoširdžiai stengėmės leidinį padaryti įdomų, šiuolaikišką, aktualų. Jau trečiąjį kartą suskambėti Vieversiui padėjo daugybė žmonių, pradedant kompozitoriais ir baigiant mūsų mielais mokiniais. Jie teikė siūlymų, diskutavo, koregavo mūsų pirmines idėjas. Todėl vadovėlis - tikras kolektyvinio darbo rezultatas. Tikimės, kad kartu su Vieversiu muzikos pažinimo keliu žengiantys mokiniai sakys: „Mokytis muzikos - jėga."

Rūta Girdzijauskienė