Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Muzika > Vieversys 1

Vieversys 1

Vieversys 1

Autorius: Ingrida Bertulienė, Rūta Girdzijauskienė, Vitalija Valeikienė
Dalykas: Muzika
Klasė: 1 klasė

Vadovėlio „Vieversys" komplektą sudaro:

Skaitykite vadovėlio ištrauką (spauskite čia.) 

 • Mokytojo knyga su kompaktine plokštele
 • Kūrybinės užduotys su įsivertinimo lipdukais "MUZIKUOK SU VIEVERSIU" 1-2 kl. (anotacija)

"MUZIKUOK SU VIEVERSIU" metodines rekomendacijas 1-2 kl. rasite čia

 

2010-2011 m.m.  pirmaklasius mokytis muzikos kviečia naujas vadovėlis „Vieversys". Kokiu muzikos pažinimo keliu „Vieversys" veda mokytojus ir vaikus, kuo jis skiriasi nuo jau išleistų muzikos vadovėlių? Galima būtų išskirti keletą šio vadovėlio savybių:

 • Mokomoji medžiaga pateikiama tematiniu principu. Vadovėlyje pristatoma 31-a tema, atskleidžianti tai, kas vaikams aktualu ir daugiau ar mažiau žinoma (pavyzdžiui, Kelias į mokyklą, Telefonas, Cirkas), gyvenimiškai patirčiai suteikiami muzikiniai apibūdinimai (pavyzdžiui, Skambanti virtuvė, Žiemos orkestras, Paukščių choras). Kiekvienai temai (atlankai) skiriamos dvi pamokos.
 • Ryškiai išreikšta mokymo integracijos idėja. Didžioji dalis atlankų temų pasirinktos derinant jas su kitų dalykų (daugiausiai „Pupos") vadovėlių temomis. Išlaikomas visiems „Šok" vadovėlių serijos leidiniams būdingas mokomosios medžiagos pateikimo ir veiklų organizavimo principas.
 • Spalvingas vadovėlio apipavidalinimas, turininga mokomoji medžiaga. Gausu vaikų kūrybinį aktyvumą skatinančių užduočių, pateikiama daug nuotraukų, kuriose susipažįstama su muzikos meno ypatumais ir muzikuojančiais vaikais.
 • Turininga mokytojo knyga, kurioje pateikiami ne tik išsamūs pamokų planai, bet ir gausi papildoma mokomoji medžiaga: kompaktinė plokštelė, muzikiniai paveikslėliai, dainų natos, įsidainavimo pratimų kompleksas, papildomos ritmavimo ir solfedžiavimo užduotys, dalijamoji medžiaga, muzikiniai kryžiažodžiai ir kt. Galima pasidžiaugti, kad nemažai kūrinių šiam vadovėliui sukūrė vaikams gerai žinomas kompozitorius Laimis Vilkončius.

Muzikos pamokose vaikai įtraukiami į įvairias veiklas, kurios persipina, viena kitą papildo, pratęsia. „Vieversys" kviečia vaikus:

 • Dainuoti lietuvių liaudies ir autorines dainas, mokomąsias daineles ir žaidimų melodijas, vaidinant ir pritariant  ritmiškai. Mokytojo knygoje pateikiama daug idėjų.
 • Klausytis muzikos siekiant įvairių tikslų: įsigilinti į muziką ir patirti muzikinius išgyvenimus, muzikai padedant judėti, vaidinti, įsivaizduoti ir kt. Pirmenybė teikiama aktyviems muzikos klausymo metodams. Didžioji dalis muzikos skirta judesio, šokio, improvizavimo veikloms.
 • Ritmuoti judesiais, ritminiais instrumentais. Ritmavimas siejamas su kitomis muzikinėmis veiklomis: skandavimu, vaidyba, improvizavimu, kūryba, dainavimu.
 • Solfedžiuoti iš natų rankų ženklais, pirštais imituojant penklinę. Neskubama kuo daugiau išmokyti. Pirmoje klasėje susipažįstama tik su sol, mi ir la natomis.
 • Groti ritminiais instrumentais: lazdelėmis, akmenukais, trikampiais, žvangučiais ir kt. Mokiniai skatinami patys kurti ritminius instrumentus, atrasti ir naudoti tam tinkamus skambančius daiktus.
 • Eksperimentuoti garsais, improvizuoti, kurti. Iš pradžių vaikai pratinami atrasti kuo įvairesnių judesių, garso išgavimo būdų. Tai, kas atrasta, panaudojama įgarsinant vadovėliuose pateiktus paveikslėlius, kuriant muzikinius pasakojimus. Vėliau mokomasi improvizuoti ir kurti kompozicijas.
 • Judėti ir vaidinti derinant ritmingą, laisvą, plaukiantį judesį, judant išnaudoti kuo platesnę erdvę apie save.
 • Galvoti, svarstyti, kalbėti apie tai, kas muziką kuria, atlieka. Ši veikla skirta vaikų turimai muzikinei patirčiai apibendrinti (kokie koncertai matyti, kokia muzika skamba vaikų namuose, kokius instrumentus jie žino ir kt.).

 

„Vieversys" jau ruošiasi skrydžiui pas pirmaklasius. Tikėkimės, kad muzikos pažinimo kelias jiems bus smagus, kupinas ieškojimų ir atradimų, džiaugsmingos pažinties su nuostabiu muzikos pasauliu.

Muzikos komplekto „Vieversys" autorės

Doc.dr. Rūta Girdzijauskienė

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos ir muzikos pedagogikos katedros vedėja,

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė

 

Vitalija Valeikienė

Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė

 

Ingrida Bertulienė

Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė