Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Muzika > Muzika 8

Muzika 8

Muzika 8

Autorius: Rasa Malikėnienė
Dalykas: Muzika
Klasė: 8 klasė

Muzikos mokymosi komplektą MUZIKA 8 sudaro:

  • Vadovėlis su kompaktine plokštele (CD)

 MUZIKA 8 mokymosi komplektu baigiamas „ŠOK“ muzikos mokymosi komplektų ciklas V–VIII klasei. Visi muzikos vadovėlio VIII klasei skyriai turi apibendrinimo atvartus. Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais  socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią tikrovę, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį. Pamokai pateikta medžiaga leidžia mokytojui taikyti įvairius darbo metodus, atsižvelgti į mokykloje turimą techninę muzikos bazę, mokinių polinkius, skonį, patirtį. Vadovėlyje pateiktos užduotys sudaro mokytojui galimybę diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį. Mokiniai skatinami daryti išvadas, generuoti idėjas, teikti pasiūlymus. Plečiamas muzikinių terminų kalbos žodynas. Pateikiamas papildomas dainų tekstų ir natų repertuaras. Muzikinį klasės repertuarą mokytojui padeda formuoti ir prie vadovėlio pateikta kompaktinė plokštelė (CD). Mokytojo darbą palengvina analogiška, nuo V klasės „Šok“ serijoje išlaikoma mokomųjų komplektų sandara, medžiagos atlankos principas, vieninga aktyvaus projektinio mokymosi sistema, įgalinanti ugdyti dalykines ir bendrąsias mokinių kompetencijas. Mokinys lengviau įsitraukia į mokymosi procesą, pagal vadovėliuose pateiktus mokymosi žingsnius, pasirengia aktyviai dalyvauti mokymo procese ir įsivertinti savo pasiekimus. Interaktyvi mokytojo knyga parengta muzikos pamokoms VIII klasėje suteikia mokytojui galimybę koreguoti ir pildyti jau pateiktus ilgalaikius ir trumpalaikius muzikos mokymo planus, uždavinius pagal mokomosios klasės poreikius ir lygį, kaupti užduotis ir kitą pamokoms reikalingą medžiagą. Per tiesiogines nuorodas galima įeiti į Bendrųjų programų (2008) puslapius, į papildomus šaltinius, muzikinius kūrinius, taip pat į formą, pateiktą mokėjimo mokytis kompetencijai vertinti, ir į specialiai suformuotą lentelę, kurioje galima fiksuoti ir kaupti mokinių pažangos duomenis.