Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Muzika > Muzika 7

Muzika 7

Muzika 7

Autorius: Rasa Malikėnienė
Dalykas: Muzika
Klasė: 7 klasė

 

Vadovėlio komplektą sudaro:


Muzikos vadovėlis „Muzika" VII klasei parengtas pagal „Šok" serijos vadovėlių reikalavimus ir išlaiko šios serijos struktūrą. Vadovėlio mokomoji medžiaga sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams realizuoti atnaujintose Bendrosiose programose numatytus tikslus ir uždavinius. Šis leidinys yra vadovėlių „Muzikos labirintai" V ir VI klasėms tęsinys.

 

Vadovėlyje pateikiamos 25 pamokos, kurios suskirstytos į keturis skyrius. Visi skyriai turi pakartojimo/apibendrinimo atvartus. Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią aplinką, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį. Pamokos pradedamos nuo trumpo užduočių pateikimo. Skiltyje „NETRUKUS", mokiniams pateikiamos pagrindinės pamokos veiklos. Tekstas pradedamas nuo probleminių, mokinių smalsumą žadinančių klausimų. Aptardami vadovėlio iliustracijas ir pasitelkdami savo patirtį mokiniai susipažįsta su pamokos teorine medžiaga. Užduočių skiltyje „Pagalvokite ir padarykite" pateikiama siūloma aktyvi veikla - dainavimas, grojimas, kūryba, muzikos kūrinių klausymas ir aptarimas/vertinimas, užduočių iliustracijos. Visos užduotys tiesiogiai susijusios su pamokos medžiaga ar anksčiau išmoktais įgūdžiai ar gauto mis žiniomis. Informacijos skiltyje „TAI ĮDOMU" mokiniams pateikiami papildomi įdomūs faktai. Ten galima rasti įvairių kūrybinių užduočių ar interneto svetainių adresų, kuriuose pateikiama informacija praplės mokinių akiratį. Skiltyje „ŽODŽIŲ BANKAS" mokiniai ras muzikos sąvokas ar terminus, kurie praplės jų žodyną ir padės lengviau suvokti tekstą. Šių terminų ar nežinomų žodžių paaiškinimus mokiniai gali rasti vadovėlio „Žodynėlyje". Skiltyje „MOKYMOSI ŽINGSNIAI" pateikiami aprašai mokymosi modelių, kuriuos taikant mokiniai geriau įsisavins pamokos informaciją ar tiksliau atliks kūrybinę užduotį. Klasės, kurioms neprireiks papildomų laiko sąnaudų medžiagos įtvirtinimui ar pasiruošimui mokyklos renginiams, skiltyje „PADAINUOKITE" pateikiami papildomi dainų pavyzdžiai.

 

Pamokai pateikta medžiaga leidžia taikyti įvairius darbo metodus/modelius - atsižvelgti į mokyklose turimą techninę muzikos kabineto bazę, mokinių polinkius, skonį, turimą patirtį. Pamokose formuojamas mokinių įgūdis teorines žinias taikyti praktikoje. Mokiniai skatinami daryti išvadas, generuoti idėjas, teikti pasiūlymus. Plečiamas muzikinių terminų - kalbos žodynas. Vadovėlyje pateiktos užduotys sudaro galimybę diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį.