Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Riešutas 4

Riešutas 4

Riešutas 4

Autorius: Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 4 klasė

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga

Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis
  • Papildomos užduotys.1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga I, II ir III dalis (Rasa Rugelienė)
  • Testai (Rasa Rugelienė)

 

Ketvirtos klasės matematikos mokymo priemonių komplekto „Riešutas" tikslas - mokinio

matematinių kompetencijų ugdymas, vertybinių nuostatų formavimas, matematinio mąstymo,

protinių galių lavinimas, skatinimas bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.

Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Vienos atlankos medžiaga numatyta

vienai pamokai. Kiekvienos atlankos viršuje ir apačioje sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma

pamokos tema ir matematinės sąvokos. Labai svarbu, kad mokiniai galėtų planuoti savo darbą.

Todėl autorės sutartiniais ženklais - Riešutukais - pateikia veiklos per pamoką planą. Vadovėlio

atlankos mokomoji medžiaga suskirstyta į keturias dalis: teorinę, kurios turinys aptariamas su visa

klase, ir tris praktinės veiklos dalis. Įvairios praktinės užduotys suteikia mokytojui galimybę

kūrybiškai organizuoti pamoką, individualizuoti ir diferencijuoti veiklą. Ketvirtoje dalyje Linksmasis

Riešutukas maloniai kviečia užsukti į „Riešutuko klubą", kuriame laukia matematinės staigmenos -

matematiniai galvosūkiai. Kiekvienas temų ciklas baigiamas „Riešutėlių derliumi", skirtu medžiagai

apibendrinti. Matematinė tema integruojama su problemine tema.

Kaip ir kitus šios „Šok" serijos vadovėlius IV klasei ( „Pupą" ir „Gilę"), šį vadovėlį vienija

projektinės temos:

  • pirmojoje vadovėlio knygoje - „Mūsų klasė" (temos „Aš ketvirtokas", „Būk saugus", „Mano

šventė", „Nuo gimimo", „Rengiamės spektakliui" ir kt.).

  • antrojoje vadovėlio knygoje - „Lietuva" (temos „Po Lietuvą", „Lietuvos valdovai", „Mūsų pilys",

„Lietuvos kalneliai", „Lietuviški banknotai" ir kt.).

  • trečiojoje vadovėlio knygoje - „Pasaulis" (temos „Savaitgalis Lenkijoje", „Valio, valio Australija!",

„Afrikos rekordininkai", „Prie Nilo" ir kt.).

Iliustracijos ne tik papildo žodinę informaciją, padeda suvokti problemą, skatina mąstyti,

bendrauti. Matematikos sąvokos formuojamos ir įtvirtinamos nuosekliai, nagrinėjant artimiausios

vaikui aplinkos pavyzdžius.

Kiekvieno vadovėlio gale atlankos skiriamos pasitikrinti, kokių mokiniai įgijo žinių, įgūdžių ir

dalykinių gebėjimų.