Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Riešutas 3

Riešutas 3

Riešutas 3

Autorius: Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė, Rasa Rugelienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 3 klasė

Vadovėlio RIEŠUTAS III klasei komplektą sudaro:

Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis
  • Papildomų užduočių sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuviniai
  • Mokytojo knyga. I, II ir III dalis
  • Testai

 

     Matematikos mokymo priemonių komplektas ,,Riešutas" III klasei parengtas pagal Bendrąsias programas. Jo tikslas - padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri leistų jiems spręsti savo kasdieninio gyvenimo problemas, sėkmingai mokytis, skatintų domėtis matematika. Užsibrėžto tikslo įgyvendinimas tęsiamas pagal šias matematikos sritis: skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos. Toliau ugdomas matematinis komunikavimas ir mąstymas, problemų sprendimas, mokėjimas mokytis ir vertybinės nuostatos.

    Mokomoji vadovėlio atlankos medžiaga suskirstyta į keturias dalis: teorinę, kurios turinys aptariamas su visa klase, ir tris praktinės veiklos dalis. Teorinėje dalyje pristatoma integruojama tema (problema, situacija). Pirmąją praktinės veiklos dalį sudaro probleminiai klausimai, kurie padės mokiniams iškelti mokymosi uždavinius. Ši dalis teoriją sieja su praktika. Antroji siūlo mokiniams ieškoti atsakymų į matematinius klausimus, padedančius suvokti matematinę taisyklę. Trečioji skiriama aktyviai mokinių veiklai. Užduotys suteikia mokytojui galimybę individualizuoti ir diferencijuoti veiklą. Ketvirtoje dalyje Riešutukas kviečia  į „Riešutuko klubą".

   Trečios klasės vadovėlyje mokymas jau daugiau remiasi schemomis ir diagramomis. Žodinę informaciją papildo iliustracijos, daugiau praktinės veiklos. Kiekvienas skyrius baigiamas ,,Riešutėlių derliumi" (apibendrinimo, kartojimo ir įsivertinimo užduotys).

    Vadovėlio dalies pabaigoje yra atlankos visoms penkioms matematikos sritims pakartoti.

    ,,Riešuto" mokomoji medžiaga turiniu ir struktūra priderinta prie lietuvių kalbos vadovėlio ,,Pupa" ir pasaulio pažinimo vadovėlio ,,Gilė". Šiuos vadovėlius vienija ir projektinės temos:

  • pirmoje dalyje - „matematinė" kelionė siauruku po Aukštaitiją;
  • antroje - rogėmis po Dzūkiją;
  • trečioje - laivu Panemune.