Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Riešutas 2

Riešutas 2

Riešutas 2

Autorius: Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 2 klasė

Vadovėlio RIEŠUTAS komplektą II klasei sudaro:

        Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Papildomų užduočių  sąsiuvinis. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji, 3-ioji dalis (autorė J. Vengalienė)
  • Testai (autorės J. Vengalienė, S. Žeknienė, J. Žvirblienė)
  • Dalijamoji medžiaga (autorė J. Vengalienė)

 

Mokant matematikos, siekiama ne tik šio mokomojo dalyko žinių, bet ir bendrųjų ugdymo tikslų -bendrauti ir bendradarbiauti. Svarbu, kad visi mokiniai, kad ir kokie jie jų gabumai, polinkiai ar mokymosi ypatumai, pajustų matematikos naudą. Komplektas II  klasei „išaugo" iš pirmojo „Riešuto".

Vadovėlio turinys ir struktūra priderinti prie lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa", pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė". Sudaromos galimybės tęsti ir toliau plėtoti pradėtą temą, analizuoti bei spręsti problemą, atsižvelgiant į kelis kontekstus.

Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, mokymas remiasi vaizdiniais, schemomis, diagramomis. Iliustracijos ne tik papildo žodinę informaciją, padeda suvokti problemą, skatina mąstyti, bendrauti. Matematikos sąvokos formuojamos ir įtvirtinamos nuosekliai, nagrinėjant artimiausios vaikui aplinkos pavyzdžius. Supažindinama su skaičiais iki 100 (aiškinamos sąvokos skaitmuo ir skaičius), nagrinėjama dešimtainių skaičių sandara, padedama suvokti daugybos ir dalybos, sudėties ir atimties veiksmus, jų sąsajas. Žaismingai supažindinama su matais, matavimu: sveriama, matuojama, lyginama, skaičiuojama. Mokomoji medžiaga perteikiama nuo paprasto prie sudėtingo, nuo konkretaus prie abstraktaus. Numatyta galimybė diferencijuotai mokyti matematikos. Pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys, atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodus poreikius turinčius mokinius. Linksmasis Riešutukas maloniai kviečia ir II klasėje užsukti į „Riešutuko klubą", kuriame laukia matematinės staigmenos. Siekiama, kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų, mokytųsi dirbti savarankiškai, todėl užduočių formuluotės trumpos, suprantamos. Mokiniams sudaroma galimybė rinktis (pvz., užduotis, individualų darbo tempą, veiklos planą, papildomą veiklą ir kt.). Kartu ugdomas supratimas, kad jis yra atsakingas už tai, ką pasirenka.

Mokymo priemonių komplekte „Riešutas" siūloma galimybė, kaip ir pirmoje klasėje, ugdyti mokinių gebėjimus naudotis įvairiais informacijos šaltiniais - enciklopedijomis, žinynais, žodynais, internetu. Dėmesys skiriamas ir kompiuterinėms technologijoms, kompiuteriniam raštingumui, informacijos kaupimo įgūdžiams formuoti. Mokytojų knygoje pateikiami matematinius gebėjimus lavinančios internetinės paieškos adresai.