Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Riešutas 1

Riešutas 1

Riešutas 1

Autorius: Jolanta Vengalienė, Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 1 klasė

Vadovėlio RIEŠUTAS komplektą I klasei sudaro:

Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji, 3-ioji dalis
  • Dalijamoji medžiaga
  • Testai
  • Papildomos užduotys. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Skaitmeninis mokymosi turinys (žr. čia)

 

Matematikos mokymo(si) priemonių komplekto „Riešutas" 1 klasei tikslas - ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti. Tai - integralus modelis, jungiantis kelių mokomųjų dalykų programas ir sudarantis didesnes galimybes asmens kompetencijoms ugdytis. Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlis turiniu ir struktūra suderintas su lietuvių kalbos vadovėliu „Pupa", su pasaulio pažinimo mokymo(si) priemone „Gilė", todėl sudaromos galimybės tęsti ir toliau plėtoti pradėtą temą, analizuoti bei spręsti problemą keliuose kontekstuose. Integrali tematika orientuota į artimiausią vaiko aplinką - daiktus ir patį vaiką (jo pomėgius, jausmus, artimiausius žmones, šeimą). Suderintos matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo mokomųjų dalykų mokymo priemonės palengvins mokytojui planuoti pamokas, organizuoti mokinių veiklą, siekti ugdymo tikslų, uždavinių, metodų dermės.

Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje - lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.

Kiekvienoje atlankoje numatyta galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.
Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis jo įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina vaikus fantazuoti, savarankiškai ieškoti užduoties atlikimo būdų, daryti išvadas pasakojant bei klausant kitų, padėti, paaiškinti silpnesniems, aktyviai veikti pamokoje pasitelkiant visus pojūčius, judėjimą. Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos - riešutėlių derlius- visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlio atlankose, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose.

Pratybų sąsiuvinis - 3 dalys


Kiekvienai vadovėlio temai skiriama atitinkamai po 1 pratybų sąsiuvinio puslapį. Sąsiuviniuose gausu įvairaus sudėtingumo užduočių, jų skaičių, apimtį, atlikimo eiliškumą pasirenka pats mokytojas.Mokiniai mokomi įsivertinti gebėjimą atlikti užduotis.

Papildomos užduotys - 3 dalys

Kiekvienai vadovėlio temai papildomai skiriama po 1 papildomų užduočių puslapį. Sąsiuviniuose gausu įvairaus sudėtingumo užduočių.

Testai-užduočių sąsiuvinis, skirtas pažangos ir pasiekimų, gebėjimų bei nuostatų, remiantis išsilavinimo standartais, nustatymui. Testai rekomenduojami po užduočių „riešutėlio derlius".

Mokytojo knyga - 3 dalys

Mokytojo knygos „Riešutas" struktūra tokia pati kaip ir mokytojo knygų „Pupa", „Gilė". Kiekvienai vadovėlio temai skiriamas mokytojo knygos atlanka, kurioje numatyta: pamokų tikslai ir uždaviniai, siekiami standartai, pamokai reikalingos priemonės, veikla ir idėjos, papildoma medžiaga, vertinimas, integracija.

Dalijamoji medžiaga

Pateikiami įvairūs skaitmenys, domino kortelės, pinigų banknotai, plakatėliai, erdvinių darbelių išklotinės ir kt. - visa, kas padėtų plačiau ir išsamiau atskleisti vadovėlyje siūlomas temas. Matematikos „Riešutas", lietuvių (gimtosios) kalbos „Pupa" ir pasaulio pažinimo „Gilė" mokymosi priemonių komplektuose pateikta medžiaga lengvai integruojama į visų pradinio ugdymo dalykų turinį, tinka taikant įvairius mokymo metodus ir būdus, numato mokytojo ir mokinio sąveiką, partnerišką bendradarbiavimą.