Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Matematika 8

Matematika 8

Matematika 8

Autorius: Viktorija Sičiūnienė, Angelė Bieliauskaitė, Irma Gecevičiūtė, Lina Butkevičienė, Rasa Butkevičienė, Regina Radavičienė, Sigita Žuklijienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 8 klasė

Vadovėlio komplektą sudaro:
  • Vadovėlis (turinys). 1- oji, 2- oji knyga
Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia)
  • Pratybų sąsiuviniai: pirmasis ir antrasis sąsiuvinis (D. Balevičienė)
  • Mokytojo knyga (ištrauką galite atsisiųsti čia) (J. Ivanauskienė)
  • Uždavinynas (D. Gudelienė)
Matematikos vadovėlio VIII klasei komplektas parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir yra vadovėlių ,,Formulė" V ir VI klasėms ir „Matematika" VII klasei tęsinys.
Vadovėlis parengtas prisilaikant serijos „Šok" vadovėlių komplektų struktūros. Dėta daug pastangų, kad vadovėlio medžiaga savo sudėtingumu, kiekiu ir proprocijomis atitiktų aštuntoko amžiaus ypatybes, būtų jam patraukli, motyvuojanti ir mokanti mokytis. Modeliuojant mokomąsias situacijas, formuluojant iš jų išplaukiančius klausimus ir užduotis, atsižvelgta į mokinių įvairovę pagal pasiekimų lygius, skirtingus mokinių polinkius ir poreikius, mokymosi stilius.
Vadovėlio turinys ir jo metodinė sąranga sudaro prielaidas mokiniams sėkmingai formuotis Bendrosiose programose apibrėžtas vertybines nuostatas, kryptingai, sistemingai ir kompleksiškai įgyti tvirtas ir integruotas matematikos žinias, plėtoti savo matematinio komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus, įgyti matematikos dalyko atstovams būdingo matematinio mąstymo elementus, o taip pat ugdytis visas bendrąsias kompetencijas: mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę.