Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Matematika > Formulė 6

Formulė 6

Formulė 6

Autorius: Viktorija Sičiūnienė, Irma Gecevičiūtė, Regina Radavičienė, Asta Rudienė
Dalykas: Matematika
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio FORMULĖ komplektą VI klasei sudaro:

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji dalis
  • Kontroliniai darbai
  • Uždavinynas (autorė I.Vodčicienė)

 


,,Formulė" - tęstinis mokymo komplektas, skiriamas matematikos mokymui(si) VI klasėje. Šiame komplekte įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa, „Šok" serijos vadovėliams būdingi principai ir autorių komandos idėjos.

„Formulės" vadovėlį sudaro dvi dalys. Kiekvieną dalį sudaro penki skyriai su įžangomis ir skyrių pavadinimais, skyrių apibendrinimais ir kartojimo uždaviniais trimis lygiais. Kiekvienos vadovėlio dalies gale pateikiami visų kartojimo uždavinių atsakymai, matematikos terminų žodynėlis. Visų kitų vadovėlio uždavinių atsakymai yra pateikti mokytojo knygoje. Visų „Šok" serijos dalykų vadovėlius jungiančios projektinių darbų temos trumpai pristatomos jau vadovėlio pirmos dalies įvade. Čia taip pat trumpai apibūdinama vadovėlio sandara (ji analogiška V klasės vadovėliui), pateikiami nurodymai kaip naudotis vadovėliu.

 Vadovėlyje yra daug užduočių, kurios skatina mokinį komunikuoti, provokuoja ir nuosekliai lavina jų matematinį mąstymą ir problemų sprendimui būtinus gebėjimus. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tam, kad mokiniai susidarytų kuo aiškesnį vaizdą apie matematikos vidinių ir išorinių ryšių egzistavimą, išmoktų jais naudotis. Šie ryšiai atskleidžiami per įvairių, praktiniame gyvenime pasitaikančių situacijų nagrinėjimą.

Pratybų sąsiuviniai (dvi dalys) ne tik papildo vadovėlio medžiagą įdomiomis užduotimis (čia įdėta nemažai užduočių ir gabiesiems), bet ir padeda visiems mokiniams, išsprendus testus, įsivertinti savo žinias ir gebėjimus iš atskirų vadovėlyje nagrinėjamų matematikos temų. Atlikę testus mokiniai pasitikrina savo atsakymus su pratybų autorių pateiktaisiais, užpildo įsivertinimo lenteles. Ši veikla padeda mokiniams išsiugdyti mokymosi ir savikontrolės įgūdžius, skatinti siekti pažangos.

Kiekviename vadovėlio skyriuje yra nuorodas į kontrolinių darbų knygelę. Iš viso yra dešimt kontrolinių darbų po tris variantus. Pirmasis kiekvieno kontrolinio darbo variantas pateikiamas kartu su vertinimo instrukcija. Atlikę kontrolinio darbo užduotį ir išanalizavę jos vertinimo instrukciją, mokiniai gali įsivertinti savo žinias, geriau pasiruošti žinių patikrai. Dar du kontrolinio darbo variantai pateikiami be sprendimų, o jų atsakymai yra mokytojo knygoje.

Vadovėlio medžiagą papildo ir uždavinynas, kuriame pateikiami uždaviniai trimis lygiais. Uždavinyno gale yra visų uždavinių atsakymai.

Mokytojo knygoje pateikiamas teminis planas, pamokų planai, kuriuose nemažai metodinių patarimų kaip dirbti su komplektu, pritaikant jį mokinių patirčiai ir poreikiams.