Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Lietuvių kalba > Pupa 3

Pupa 3

Pupa 3

Autorius: Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė
Dalykas: Lietuvių kalba
Klasė: 3 klasė

Vadovėlio PUPA komplektą III klasei sudaro:

  • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuviniai
  • Mokytojo knygos. 1-oji (su CD), 2-oji, 3-ioji knyga
  • Dalijamoji medžiaga. 1-oji, 2-oji, 3-ioji dalis
  • Testai (atsakymai)

Skaityti vadovėlio ištrauką (spausti čia)


Teksto suvokimo užduotys III klasei (atsakymai)

 

Mokomoji medžiaga vadovėlyje pateikiama metų kelionės principu. Pirmoje vadovėlio dalyje keliaujama Siauruku (Aukštaitijos regionas); antrojoje dalyje per gruodį, sausį ir vasarį vykstama rogėmis (Dzūkijos regionas), o trečioje dalyje pavasarį plaukiama laivu Panemune.

Vadovėlyje didelis dėmesys skiriamas mokinių literatūriniam ugdymui. Mokiniai nuosekliai supažindami su keliais pagrindiniais literatūros žanrais. Kiekvieną mėnesį vadovėlyje pateikiamas eilėraštis, pasakojimas, drama (pjesė), publicistinis straipsnelis tam tikra tema, autorinė pasaka, tautosakos kūrinėliai, žinomo lietuvių ar užsienio rašytojo biografija. Aptardami biografiją mokiniai turės progą susipažinti su N. Kepeniene, V. Račicku, V. Palčinskaite, S. Poškumi, O. Proisleriu, M. Vainilaičiu, K. Kasparavičiumi, P. Cvirka, A. Lindgren. Su kiekvienu žanru mokiniai per mokslo metus susitinka 9 kartus - tiek, kiek mėnesių turi mokslo metai - žinios apie konkretų žanrą yra gilinamos ir plečiamos.

Kiekvienai vadovėlio daliai yra parengtas literatūrinis kalbinis projektas, kuris tarytum apibendrina mokomąją medžiagą ir skatina mokinius praktiškai pritaikyti per lietuvių kalbos pamokas įgytas žinias. Vienas iš svarbiausių projektų tikslų - ugdyti pasididžiavimą savo tauta, skiepyti meilę lietuviškumui, tradicijoms, kultūrai.

Trečiokams vadovėlyje PUPA siūlomos apibendrinamosios pamokos. Per jas mokiniai įtvirtina įgytas žinias, kalbinius įgūdžius ir gebėjimus. Visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlyje, o užduotis raštu trečiokai turi atlikti paprastuose sąsiuviniuose linija. Mokiniai gali patys pasirinkti 5 užduotis iš 8 siūlomų vadovėlyje.

Užduotis pratybų sąsiuvinyje mokiniams rekomenduojama atlikti visas. Tačiau mokytojas visada gali užduotis diferencijuoti, atsižvelgdamas į savo mokinių gebėjimus, darbo spartą ir dėstomos temos atskleidimo tikslingumą. Kad mokytojai turėtų dar didesnę galimybę rinktis, diferencijuoti užduotis, daugumai temų bus parengta po 1-2 lapus dalijamosios medžiagos užduočių aplanke.

Kompaktinėje plokštelėje mokytojai ras įvairių vadovėlio temas papildančių dainų, muzikinių iliustracijų, pokalbių, pjesių ištraukų, dialogų.

PUPOS SKAITYTOJO KLUBO sąsiuvinis. Jame yra parengtos tikslinės užduotys visų trijų siūlomų skaityti knygų - J.Avyžiaus "Didžiojo Užutėkio gyventojai", V.Misevičiaus "Danuko Dunduliuko nuotykiai" ir A.Michaelio "Pas mus, Amerlyje" - tekstams nagrinėti.