Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Lietuvių kalba > Pupa 2

Pupa 2

Pupa 2

Autorius: Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė
Dalykas: Lietuvių kalba
Klasė: 2 klasė

Vadovėlio PUPA komplektą II klasei sudaro:

  • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji dalis (su CD), 2-oji, 2-ioji knyga
  • Dalijamoji medžiaga. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga
  • Testai (atsakymai)

Skaityti vadovėlio ištrauką (spausti čia)


Teksto suvokimo užduotys II klasei (atsakymai)

 

Ir antros klasės lietuvių (gimtosios) kalbos mokymo(si) priemonių komplekto „Pupa" tikslas lieka kalbinės vaiko kompetencijos ugdymas formuojant bendrąsias vertybines nuostatas, gebėjimą bendrauti sakytine ir rašytine kalba, klausyti ir suprasti kitus, kalbėti ir kitiems išsakyti savo mintis, prasmingai ir taisyklingai kalbėti.

Ugdydami savo socialinius įgūdžius, veikdami poromis, grupėmis kartu su klasės draugais, mokiniai tiesiogiai įtraukiami į kalbinę aplinką, kurioje nuosekliai lavinami kalbiniai įgūdžiai, nes mokymo priemonių komplektas „Pupa" 2 visa savo turinio medžiaga sudaro galimybę ir mokytojui, ir mokiniams ugdyti kalbinius gebėjimus aptariant vadovėlio nuotraukas, atliekant trumpalaikius projektus, tyrinėjant, diskutuojant, argumentuojant ir pagrindžiant savo nuomonę. Tik po to įgytas žinias ir patyrimą mokiniai gali pritaikyti dirbdami savarankiškai pratybų sąsiuvinyje ar atlikdami įvairius rašto darbus.

Lietuvių kalbos vadovėlis - 3 knygos

Temos antros klasės vadovėlyje yra pateikiamos pagal abėcėlę. Kiekvienos temos pavadinimo žodis yra paaiškinamas taip, kaip jį aiškina „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas". Vadovėlio tekstuose ir pratybų sąsiuviniuose sutinkami retesni žodžiai aiškinami kiekvienos vadovėlio dalies gale esančiame žodynėlyje. Tai padės tobulinti darbo su žodynu ir savarankiško darbo įgūdžius.

Kiekvienas vadovėlio atverstinis yra skiriamas 2 pamokoms. Atverstinyje pateikiama medžiaga sąlygiškai yra dalijama į keturias dalis (išskyrus vaidinimus ir kalbinius žaidimus): 1) - tekstai gerai skaitantiems mokiniams; 2) - tekstai vidutiniškai skaitantiems mokiniams; 3) - tekstai kitakalbiams ir silpnesnių gebėjimų vaikams atverstinio kairėje pusėje, apačioje; 4) - gramatinėms užduotims atverstinio dešinėje, apačioje skirta spalvinė juosta. Šias gramatines užduotis mokiniai turi atlikti paprastuose rašymo sąsiuviniuose linijomis.
Ir antroje klasėje išlieka rekomenduojamos veiklos planas, pateikiamas sutartiniais ženklais atverstinio dešinėje, viršuje esančioje juostoje. Ten pat pateikiama sudėtingesnių ar rečiau vartojamų žodžių, kurių reikšmes mokiniai patys galės rasti vadovėlio gale esančiame žodynėlyje.

Kiekviena vadovėlio dalis yra baigiama projektu, parengtu remiantis lietuvių legendomis, sakmėmis, pasakojimais (pvz., projektas „Gintaras" - pagal „Jūratę ir Kastytį"; „Milžinai" - pagal „Neringą"; „Eglė" - pagal „Eglę žalčių karalienę"). Projektų medžiaga pateikiama trijuose atverstiniuose. Mokytojui sudaroma galimybė pačiam spręsti, kiek pamokų skirs konkrečiam projektui. Autorės siūlo projektams skirti integruoto ugdymo dieną. Projektų užduotys jungia visus antros klasės mokomuosius dalykus, bet ypač pabrėžia kalbos ir menų - dailės, muzikos, vaidybos, šokio - ryšį.

Kiekvienos vadovėlio dalies pabaigoje puslapis ar du yra skirti kalendorinėms šventėms: I-oje dalyje Vėlinėms, II-oje - Kalėdoms, III-ioje - Velykoms. Šie puslapiai nukelti į vadovėlio pabaigą dėl to, kad kai kurių švenčių laikas yra kintamas (pvz., Velykų), mokytojas klasėje dirba jam parankiu tempu, todėl ne visada su atėjusia tikrąja švente sutampa vadovėlio tema. Autorės siūlo mokytojui šventines temas aptarti joms skirtu metu. 

Antroje klasėje išlieka ir apibendrinamosios pamokos, per kurias mokiniai įtvirtina įgytas žinias, kalbinius įgūdžius ir gebėjimus. Visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlio atverstiniuose, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose, kurie papildo vadovėlio medžiagą (vadovėlis skatina užduotis atlikti pratybų sąsiuviniuose). Tokie kartojimo atverstiniai pateikiami užbaigus temą. Atlikdami šias kartojimo užduotis, kurios yra 2 lygių, mokiniai mokosi vertinti ir objektyviai įsivertinti savo gebėjimus ir žinias.

Pratybų sąsiuvinis - 3 dalys
Kiekvienai vadovėlio temai skiriama 1-2 pratybų sąsiuvinio puslapiai. Pratybų sąsiuviniuose gausu įvairaus sudėtingumo užduočių, kad mokytojui būtų lengviau diferencijuoti darbą.
Mokytojo knyga - 3 dalys (pirma dalis su CD).
Mokytojo knygoje pateikiama idėjų ir siūlymų konkrečioms pamokoms.
Klausymo užduotys (CD) parengtos taip, kad skatintų mokinius sąmoningai klausytis. Mokytojai taip pat ras įvairių temą papildančių dainų, muzikinių iliustracijų, pokalbių, dialogų.Dalijamoji medžiaga - 3 dalys
Kad mokytojai turėtų galimybę rinktis, diferencijuoti užduotis, daugumai temų parengta po 1-2 dalijamosios medžiagos lapus