Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Lietuvių kalba > Pupa 1, pataisytas leidimas, 2012

Pupa 1, pataisytas leidimas, 2012

Pupa 1, pataisytas leidimas, 2012

Autorius:   Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė  
Dalykas: Lietuvių kalba
Klasė: 1 klasė

 

Atnaujinto vadovėlio komplektą sudaro:

 • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga
 • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis
 • Mokytojo knyga. I (su CD), II ir III dalis
 • Dalijamoji medžiaga. I, II ir III dalis
 • Testai (atsakymai)
 • Skaitmeninis mokymosi turinys (žr. čia)
 • Trumpalaikis planas (atsisiųsti)

 

Vadovėlio komplektas Pupa I klasei pirmą kartą buvo išleistas 2006 m. Atsižvelgiant į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008), švietimo tendencijas, švietimo ekspertų rekomendacijas, mokytojų, dirbančių su Pupos komplektu, siūlymus, 2012 m. pasirodė pataisytas šio vadovėlio komplekto leidimas.

 

Mokomoji medžiaga pateikiama atlankomis: ikielementoriniu laikotarpiu viena atlanka skiriama vienai pamokai, elementoriniu ir poelementoriniu - dviem pamokoms; išlieka ir veiklos planas (pupa ir bitutės), garsinės analizės ir skiemenavimo užduotys, abėcėlės vėrinys; medžiagos diferenciacija (trijų sudėtingumo lygių skaitymo tekstai atlankoje).

 

Kuo pataisytas leidimas skiriasi nuo pirmojo leidimo?

 

 • Sumažėjo vadovėlio apimtis (pateikta 110 temų: 11 ikielementorinio laikotarpio, 82 elementorinio (papildyta keturiomis temomis), 17 poelementorinio laikotarpio (sumažinta 24 temomis), dalis temų pakeista naujomis. Elementorinis laikotarpis pailgėjo - trunka iki balandžio mėnesio (lėtesnis raidžių mokymo tempas). Sunkiau įsimenamoms, sudėtingesnės rašybos raidėms išmokti skiriama daugiau laiko.

 

 • Pasikeitė raidžių dėstymo seka, o kartu ir elementoriaus temų eiliškumas (buvo atsižvelgta į žodžių sudarymo galimybes, junginių rašymo ypatumus, mokytojų praktikų pageidavimus).

 

 • Apibendrinamosios pamokos dabar pateikiamos kaip žaidimai. Jos skiriamos išmoktai medžiagai įtvirtinti, pakartoti. Pratybų sąsiuvinyje su jomis susijusių užduočių nėra. Žinias ir gebėjimus siūloma tikrinti I klasės testais.

 

 • Numatyta 14 pamokų, kurios neturi atskiros temos vadovėlyje. Šios pamokos organizuojamo mokytojo nuožiūra. Jas galima skirti junginių rašymui tobulinti (pratybų sąsiuviniuose parengti specialūs puslapiai), įdomesnėms temoms plėtoti ir pan.

 

 • Vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio klausimai ir užduotys, susijusios su mokytojo skaitymu, yra pakeistos atsižvelgiant į naująjį knygos Bitė Maja ir jos nuotykiai leidimą (Vilnius: Nieko rimto, 2010). Pasikeitė kai kurie klausimai, veikėjų vardai.

 

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto Pupa I klasei turinys ir struktūra integruojami su 2012 m. atnaujintu pasaulio pažinimo vadovėlio komplektu Gilė I klasei, 2013 m. atnaujintu matematikos vadovėlio komplektu Riešutas ir kitomis anksčiau parengtomis serijos Šok mokomosiomis priemonėmis I klasei.

 

Informaciją apie vadovėlio komplektą PUPA 1 klasei, išleistą 2006 metais, rasite čia.