Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Lietuvių kalba > Pupa 1

Pupa 1

Pupa 1

Autorius: Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė
Dalykas: Lietuvių kalba
Klasė: 1 klasė

Vadovėlio PUPA komplektą I klasei sudaro:
  • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga    
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis
  • Mokytojo knygos. 1-oji dalis (su CD), 2-oji, 3-ioji dalis
  • Dalijamoji medžiaga. 1-oji, 2-oji, 3-ioji dalis
  • Skaitiniai  
  • Testai (atsakymai)

Skaityti vadovėlio ištrauką (spausti čia)

 

     Vadovėlis (3 knygos). Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto „Pupa" 1 klasei turinys visais atžvilgiais integralus su pasaulio pažinimo mokymo(si) priemonės „Gilė“ 1 klasei turiniu, todėl sudaromos galimybės tęsti ir toliau plėtoti pradėtą temą, analizuoti bei spręsti problemą keliuose kontekstuose. Suderintos lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo mokomųjų dalykų mokymo priemonės palengvins mokytojui planuoti pamokas, organizuoti mokinių veiklą, siekti ugdymo tikslų, uždavinių, metodų dermės, prisidėti prie visapusio vaiko asmenybės ugdymo.
Vadovėlis tradiciškai skirstomas į ikielementorinį, elementorinį ir poelementorinį laikotarpį. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atverstiniais. Kiekvieno atverstinio kairėje pusėje „auga“ pupa – sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.

Kiekviename atverstinyje numatyta galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.
Vadovėlis gausiai iliustruotas nuotraukomis, piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus. Mokomoji medžiaga pateikiama laikantis prieinamumo principo: nuo paprasto prie sudėtingo, nuo konkretaus prie abstraktaus. Kiekvienos temos mokymas turėtų būti pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis jo įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, porinis arba grupinis darbas. Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos – visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlio atverstiniuose, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose.

   Pratybų sąsiuviniai ( 3 dalys). Kiekvienai vadovėlio temai skiriami atitinkamai 1–2 pratybų sąsiuvinio puslapiai. Sąsiuviniuose gausu įvairaus sudėtingumo užduočių. Lengviausios užduotys pateikiamos lapo šone, kitokios spalvos juostoje; sudėtingesnės užduotys žymimos bitutės ženklu. 

 

 

 

 

 

 

   Mokytojo knyga (3 dalys,pirma dalis su CD). Kiekvienai vadovėlio temai skiriamas mokytojo knygos atverstinis, kuriame numatyta: pamokų tikslai ir uždaviniai, siekiami standartai, pamokai reikalingos priemonės, veikla ir idėjos, papildoma medžiaga, diktantai, vertinimas, integracija.
Kompaktinė plokštelė yra skirta visoms trims vadovėlio knygoms. Joje pateikiama: muzikinis pamokų fonas, pasakų pradžios, dainos ir t. t.


   Dalijamoji medžiaga (3 dalys). Pateikiami įvairūs kalbiniai žaidimai, skaitymo kortelės, plakatėliai, erdvinių darbelių išklotinės ir kt. – visa, kas padėtų plačiau ir išsamiau atskleisti vadovėlyje siūlomas temas.
  
  
  
Skaitiniai. Juos sudaro:
  • 30 lengvų tekstų, pažymėtų pupos ženklu;
  • 30 sunkesnių tekstų, pažymėtų bitutės ženklu;
  • skaitytojo kortelė Nr.1;
  • skaitytojo kortelė Nr.2.

Pirmokai savarankiškai pradeda skaityti pupos ženklu pažymėtus tekstus ir gauna skaitytojo kortelę Nr.1. Kai mokytojas užpildo pirmą skaitytojo kortelę, mokinys gali pradėti skaityti sudėtingesnius bitutės ženklu pažymėtus tekstus. Autorės siūlo užpildytą skaitytojo kortelę Nr.2 keisti į mokyklos bibliotekos skaitytojo kortelę.

Testai

 Mokytojų, dirbančių su ŠOK serijos vadovėliais, patirtis