Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Lietuvių kalba > Lietuvių kalba 7

Lietuvių kalba 7

Lietuvių kalba 7

Autorius: Vida Marcišauskaitė, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Petrauskaitė, Vaida Kainauskienė, Rimvydas Sruogis
Dalykas: Lietuvių kalba
Klasė: 7 klasė

Vadovėlio LIETUVIŲ KALBA komplektą VII klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji ir 2-oji knyga

       Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji ir 2-oji dalis

 

 

„Kalba ne po knygas guli, bet žmonių burnoje tarmių upeliais teka..." - yra sakęs poetas ir kalbininkas Antanas Baranauskas. O dabartinė lietuvių bendrinė kalba - koks didelis turtas sukrautas mums anksčiau gyvenusių kartų! Turime ir dar vieną didelį lobį, kaip literatūrologė Viktorija Daujotytė sako, pamatinį lietuvių kultūros tekstą - „Didįjį lietuvių kalbos žodyną". Kiekvienas lietuvis jį kūrė, kuria ir kurs. Tai nepabaigiama knyga. Prie šios knygos -„Didžiojo lietuvių kalbos žodyno" - vis raginami prisiliesti ir mokiniai, imantys į rankas serijos „Šok" lietuvių kalbos vadovėlius. V ir VI klasėje žaidę žodžiu, mokęsi kalbėti ir rašyti gyvai, nenuobodžiai.

Ši serijos „Šok" VII klasės lietuvių kalbos mokomoji knyga yra V ir VI klasių vadovėlių „Žaidžiu žodžiu" ir „Vėl žaidžiu žodžiu" tęsinys. Kaip šių, taip ir naujosios lietuvių kalbos mokomosios knygos turinį sudaro kalbos pažinimo ir kalbos ugdymo temos. VII klasėje ir toliau mokomasi gražiai bendrauti lietuvišku žodžiu; toliau siekiama, kad aiškinamųjų ir komentuojamojo pobūdžio užduočių meniniai, publicistikos ar mokslinės literatūros tekstai padėtų išsaugoti tinkamą kalbos jausmo, intuityvumo santykį, ugdytų kalbos logikos ir sistemos supratimą; toliau gilinamos leksikos, fonetikos, morfologijos - žodžių darybos, kalbos dalių - ir sintaksės žinios. Kad sąmoningai suvoktas raštingumas ir kalbos taisyklingumas ugdytų kalbą, daug dėmesio skiriama kalbos vartojimui. Kalbos ugdymo temos apima sakytinį ir rašytinį kalbos vartojimo būdus. VII klasėje sužinoma daug įdomių dalykų iš kalbos istorijos, plečiamas akiratis, mokomasi būti kultūringais Lietuvos piliečiais. Šios temos - integracijos su serijos „Šok" literatūros vadovėliu VII klasei ašis.

Knygą sudaro šeši kalbos pažinimo skyriai. Kiekviename jų yra kalbos ugdymo skyrelis, pavadintas Sakome, rašome, klausome. Skyriai baigiamas skyreliu Kuriame ir apibendriname, kuriame pateikiam schemų ir lentelių, apibendrinančių dalykinę medžiagą,  daugiau kalbos pažinimo ir vartojimo užduočių. Taip pasitikrinama, ko ir kaip išmokstama.

Leidinį praplečia komplekto dalys - pratybų sąsiuviniai ir mokytojo knyga. Pratybų sąsiuvinyje yra daugiau užduočių, padedančių įtvirtinti pamokos medžiagą, o mokytojui teikiančių galimybę taikyti įvairius mokymo(si) metodus. Mokytojo knyga naudinga dirbant su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu. Kiekvienai temai skiriama viena mokytojo knygos atlanka. Joje siūlomi įvairūs pamokos vedimo būdai.