Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Geografija > Mūsų daug - pasaulis vienas 6

Mūsų daug - pasaulis vienas 6

Mūsų daug - pasaulis vienas 6

Autorius: Genovaitė Kynė, Valerijus Kirilovas, Inga Mikulienė, Sigutė Žiūrienė
Dalykas: Geografija
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio MŪSŲ DAUG - PASAULIS VIENAS komplektą VI klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji ir 2-oji knyga
  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji ir 2-oji dalis
  • Atlasas (sudarė Gražina Ambrutienė ir Regina Krušinskienė)
  • Mokomoji kompiuterinė priemonė (žaidimai, testai ir kt.) (aut. kolektyvas)

 

Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia.

 

Geografijos vadovėlio komplektas VI klasei sudaro tarpusavyje suderintos, pagal tuos pačius principus parengtos dalys. Naujajame vadovėlyje siekiama kuo didesnio pradinio geografijos kurso turinio integralumo: nuosaikiai, bet kryptingai derinami atskiri šio dalyko mokymosi koncentrai (vertikalioji integracija), o kita vertus, jo nagrinėjimas siejamas su kitais mokomaisiais dalykais (horizontalioji integracija).  Aiškinti temą pradedama nuo žinomų dalykų, artimos aplinkos, nuo to ką mokinys gali pamatyti ar paliesti ir nuosekliai einama prie nagrinėjamų reiškinių supratimo, nuodugnaus pažinimo.

Šis geografijos vadovėlis skiriasi nuo kitų VI klasės vadovėlių medžiagos pateikimu, aiškiai nusakomais mokymosi uždaviniai (ieškosime atsakymų į klausimus). Tekstas struktūrizuotas, derinamas su kartografine medžiaga, iliustracijomis, įvairiausiomis schemomis, vengiama perkrauti jį nereikšminga informacija ir ryškiais spalviniais tonais. Naujojo vadovėlio medžiaga orientuojama į vientisumą, stengiamasi turiningai, logiškai, įtaigiai ir argumentuotai pateikti svarbiausias pamatines geografijos žinias ir idėjas. Klausimai ir užduotys įvairūs, labiau pagrįsti dalykiškai, psichologiškai ir metodiškai (užduotys diferencijuojamos: 1, 2 lengvesnės, nei 3, 4 ar 5).  

Naujajame vadovėlio komplekte labiausiai akcentuojami integralumas ir sistemiškumas. Rengiant vadovėlį, bendradarbiauta su kitų dalykų vadovėlių autoriais. Pagrindinės komplekto dalys - mokytojo knyga bei pratybų sąsiuvinis. Parengtas atlasas, mokomoji kompiuterinė priemonė (kurta bendradarbiaujant su Elektroniniais leidybos namais), testai ir užduotys bei žaidimas,- šios komplekto dalys puikiai papildo viena kitą. Tai mokiniams padės įvairesniais, įdomesniais būdais įsisavinti žinias, ugdyti bendruosius ir specialiuosius gebėjimus. Mokytojui suteiks daugiau galimybių siekti integralumo bei sistemiškumo kasdienėje praktikoje.

Vadovėlio komplekto pavadinimas „Mūsų daug - pasaulis vienas " pasirinktas neatsitiktinai. Mūsų planeta be galo įdomi, vienintelė, unikali, bet kartu ir labai trapi. Žmonės su savo namais - pasauliu - turi elgtis pagarbiai ir apgalvotai.