Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Gamta ir žmogus > Mokslininkų pėdomis 6

Mokslininkų pėdomis 6

Mokslininkų pėdomis 6

Autorius: Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, Loreta Geleževičiūtė, Genovaitė Vitalienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė
Dalykas: Gamta ir žmogus
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio MOKSLININKŲ PĖDOMIS komplektą VI klasei sudaro:

      Skaitykite vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji knyga

 Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia.

         

 Gamtos mokslų vadovėlyje VI klasei „Mokslininkų pėdomis" stiprinamas gamtamokslio ugdymo turinio integralumas, tarpusavyje derinant gamtos mokslų atskirus koncentrus (vertikalioji integracija) bei siejant gamtos mokslus su kitais mokomaisiais dalykais (horizontalioji integracija).

            Vadovėlis padės atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybines galias, ugdyti mokinių kritinį mąstymą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Taikomi įvairūs mokymo metodai skatins asmens įgūdžių ugdymą, pasitikėjimą bendraujant su kitais žmonėmis, dalyvavimą ne tik savo aplinkos, kolektyvo, bet ir visuomenės kūrime. Daug dėmesio skiriama mokinių nuostatų sveikai gyventi, pažinti, saugoti ir puoselėti gamtą ugdymui. Vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje pateikiami klausimai ir užduotys skatina mokinius bendradarbiauti, ieškoti informacijos, diskutuoti, kritiškai mąstyti, pagrįsti savo nuomonę.

             Vadovėlis supažindins mokinius su pagrindiniais gamtos objektais ir reiškiniais bei jų tarpusavio ryšiais; skatins naudojantis informacinėmis technologijomis įvairiuose šaltiniuose ieškoti gamtamokslės informacijos, ją analizuoti ir perteikti kitiems; parodys, kaip remiantis įgytomis žiniomis ar tyrimų rezultatais klausti, kelti hipotezes, bandyti jas pagrįsti bei patikrinti.

              Taip pat mokiniai išmoks naudodamiesi mokyklinėmis gamtos tyrimų priemonėmis atlikti paprasčiausius gamtamokslius tyrimus.

         

              Mokymosi procese svarbiausia mokinys, jo poreikiai, o siūloma veikla turi padėti jam pačiam suvokti išeitą medžiagą, ja įsitikinti ir ją išbandyti.