Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Gamta ir žmogus > Mokslininkų pėdomis 5

Mokslininkų pėdomis 5

Mokslininkų pėdomis 5

Autorius: Juozas Raugalas, Elena Motiejūnienė, Saulė Vingelienė, Igna Kirkutytė-Aleknienė, Loreta Geleževičiūtė, Virginija Juknienė, Genovaitė Vitalienė
Dalykas: Gamta ir žmogus
Klasė: 5 klasė

Vadovėlio MOKSLININKŲ PĖDOMIS komplektą V klasei sudaro:

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis 
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji dalis 

Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia.

 

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis" padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug dėmesio skiriama mokinių vertybinėms nuostatoms formuoti: sveikai gyventi, pažinti, saugoti ir puoselėti gamtą. Pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui stiprinti vadovėlyje remiamasi ne tik pasaulio, bet ir Lietuvos mokslininkų laimėjimais, skatinama tyrinėti gyvenamosios vietovės ir šalies gamtą.

Taikomi įvairūs mokymo metodai skatins ugdyti asmens įgūdžius, pasitikėjimą bendraujant, dalyvauti kuriant ne tik savo aplinką, kolektyvą, bet ir visuomenę. Pateikiant pavyzdžius bendriems dėsningumams išryškinti stengiamasi jų neperkrauti detalėmis, kiek galima mažiau vartoti naujų sąvokų ir terminų. 

Mokomoji medžiaga pateikiama vaizdžiai ir aiškiai akcentuojant vaikui svarbiausius dalykus.

Vadovėlio turinys nuolat siejamas su pratybų sąsiuviniu. Bandymų ar stebėjimų aprašymai, dalis užduočių pateikiamos vadovėlyje, o mokinys jas atlikdamas užsirašo, braižo, skaičiuoja, formuluoja hipotezes, daro išvadas pratybų sąsiuvinyje. Jo užduotys padeda mokytojui organizuoti darbą, taikant mokymąsi bendradarbiaujant ir kitus aktyvius metodus. Mokiniai skatinami vertinti savo darbą, aptarti jį su klasės draugais ir mokytoju.

Mokytojo knygoje pateikiami metodiniai patarimai, kaip dirbti su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, iliustracijomis. Kiekviena tema siejama su Išsilavinimo standartuose numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriausiai atlikti užduotis, kaip vertinti mokinius, kokias priemones ir metodus taikyti. Aptariami įvairūs mokymo aspektai, nurodoma, kokios užduotys tiktų skirtingiems mokymosi stiliams.

NAUJIENA. Vadovėlio komplekto dalių panaudojimo ir vertinimo rekomendacijų pavyzdžiai. Spausti čia.

  

 

Informacija tik prisijungusiems vartotojams

Šiame puslapyje yra informacijos skirtos registruotiems svetainės naudotojams. Šią informaciją pamatysite užsiregistravę ir prisijungę. Užsiregistruoti galite čia, o prisijungti galite įvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį puslapio viršuje.