Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Etika > Nendrė 3

Nendrė 3

Nendrė 3

Autorius:   Vaida Kuzmickaitė, Asta Meškauskienė, Jolanta Sereičikienė
Dalykas: Etika
Klasė: 3 klasė

Komplektą sudaro:

 

 

III klasės etikos mokomųjų priemonių komplekto Nendrė  tikslas - integruojantis su kitais ugdymo dalykais, formuoti bendrąsias vertybines nuostatas, siekti dorinės pažangos, plėtoti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai ir kūrybiškai spręsti iškilusias problemas, rūpintis aplinka ir joje kultūringai bei saugiai elgtis.

 

III klasės mokomųjų priemonių komplekto naujovė - jį sudaro tik pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga. Kad mokymasis būtų aktyvus, daug dėmesio skiriama ugdymo turinio kontekstualumui - padedama mokiniams atrasti teigiamo elgesio pavyzdžių iš savo ir kitų patirties. Pratybų sąsiuvinyje ugdymo turinys pateikiamas net visoje atlankoje. Sutartiniais ženklais mokytojui siūlomas pamokos planas ir kartu sudaroma galimybė mokiniui pačiam planuoti mokymąsi per pamoką, įsivertinti savo pasiekimus - ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija.

 

Mokomųjų priemonių komplekte pateikiama smagių užduočių ir žaidimų, nuotaikingų istorijų ir kryžiažodžių emociniam intelektui, dorinei jautrai, empatijai  ugdyti. Taip pat gilinamasi į ,,išminties literatūrą"  - Biblijos pasakojimus, liaudies pasakas, patarles.

 

Pratybose ugdymo turinį atskleidžia keturios pagrindinės etikos ugdomosios veiklos sritys (Aš-Aš, Aš-Tai, Aš-Tu, Aš-Mes). Kiekvienos ugdomosios srities mokymasis baigiamas apibendrinamosiomis pamokomis. Per šias pamokas mokiniai įtvirtina savo žinias ir gebėjimus, įsivertina pažangą, svarsto sėkmių ir  nesėkmių priežastis, aptaria tolesnius mokymosi planus.

 

Pagrindinėje atlankos dalyje trumpai pristatoma tema (problema, situacija, reiškinys), iškeliamas probleminis klausimas, pateikiama informacija, žinios, svarbios  konkrečiai praktinei veiklai organizuoti.

 

Klausimai padeda įtvirtinti veiklos tikslus ir uždavinius, sutelkti dėmesį į nagrinėjamą temą. Mokiniai jau nuo pirmos klasės mokosi planuoti veiklą, todėl ir dešiniojo lapo viršuje  sutartiniais ženklais žymimas pamokos veiklos planas, o kamputyje pateikiamos užduotys temai apibendrinti.