Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Etika > Nendrė 2

Nendrė 2

Nendrė 2

Autorius: Vaida Kuzmickaitė, Asta Meškauskienė, Jolanta Sereičikienė
Dalykas: Etika
Klasė: 2 klasė

Vadovėlio NENDRĖ komplektą II klasei sudaro:

Skaitykite vadovėlio ištrauką (spauskite čia.) 

 

Pagrindinis  etikos vadovėlio „Nendrė" komplekto II klasei tikslas - integruotis su kitomis disciplinomis, formuoti bendrąsias vertybines nuostatas, siekti dorinės pažangos, plėtoti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, rūpintis aplinka ir joje kultūringai ir saugiai elgtis. Ugdant vaiko kompetencijas, siekiama sukurti jo pozityvų santykį su savimi, kitais ir pasauliu. 

Ypač daug dėmesio yra skiriama vaikų įsijautimo, nuojautos, dorinės jautros ugdymui, pateikiamos smagios užduotys ir žaidimai, kurie lavina gebėjimą jausti kitus, įsivaizduoti, ką jie išgyvena patyrę nesėkmę, atpažinti, ką liudija kito žmogaus laikysena, žvilgsnis, kalba. Mokantis etikos keliaujama nuo paprastų prie sudėtingų, nuo konkrečių prie abstrakčių dalykų. Temų svarstymas pradedamas artimiausios vaiko aplinkos aptarimu, patirtais išgyvenimais, asmeninės patirties pasidalijimu, remiamasi jau nagrinėtomis arba nagrinėjamomis temomis, įgytais įgūdžiais ir žiniomis, perkeliant problemų nagrinėjimą į kitą kontekstą - etikos pamokas. Paskui pereinama prie teorinės medžiagos ir praktinės veiklos, kurią vaikas galėtų atlikti savarankiškai arba padedamas mokytojo, individualiai arba dirbdamas grupėje.

Vadovėlyje išskirtos keturios pagrindinės etikos ugdomosios veiklos sritys (Aš - Aš, Aš - Tu, Aš - Mes, Aš - Tai). Kiekvienos iš jų mokymasis baigiamas apibendrinamosiomis pamokomis, kurių metu mokiniai įtvirtina savo žinias, gebėjimus ir įvertina save, svarsto sėkmių ir nesėkmių priežastis, aptaria tolimesnius veiklos planus.

Vadovėlyje vienai pamokai skiriama viena atlanka. Pagrindinėje dalyje trumpai pristatoma tema (problema, situacija, reiškinys), pateikiamas analizuojamas tekstas, informacija, žinios, kurios svarbios konkrečios praktinės veiklos organizavimui. Klausimai padeda išsikelti veiklos tikslus ir uždavinius, sukoncentruoti dėmesį į nagrinėjamą temą. Atlankos apačioje yra diferencijuotos užduotys, skirtos įvairių gebėjimų mokiniams. Jau nuo pirmos klasės jie mokosi planuoti veiklą, todėl ir II klasės vadovėlyje, dešiniojo lapo viršuje  sutartiniais ženklais pažymėtas pamokos veiklos planas, o kamputyje pateikiami reikšminių sąvokų paaiškinimai.