Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Etika > Gijos 6

Gijos 6

Gijos 6

Autorius: Vaida Kuzmickaitė, Asta Meškauskienė, Jolanta Sereičikienė 
Dalykas: Etika
Klasė: 6 klasė

Etikos užrašai VI klasei

„Šviesa“, 2015


Metodines rekomendacijos moktyojui >>

Ilgalaikis etikos ugdymo planas VI klasei >>

 

Etikos užrašai VI klasei yra integrali mokymosi komplekto „Gijos VI“ dalis. Mokymosi medžiaga pateikta „Gijos V“ komplekte plėtojama ir VI klasėje. Greta užduočių mokiniui mokytojui yra suformuotos metodinės rekomendacijos. Čia dėmesys skiriamas mokinio pozityvaus savęs vertinimo, savarankiško mąstymo, atsakingo elgesio su kitu ir kitokiu nuostatų ugdymuisi, konfliktų sprendimo gebėjimų tobulinimui, kritiško požiūrio į reklamą ir į stereotipų formavimąsi bei gebėjimo atsakingai priimti ir skleisti informaciją ugdymuisi. Laikomasi sistemingumo ir nuoseklumo principo. Glaudžiai susijusios temos išdėstytos laikantis loginės sekos, pavyzdžiui: skurdo visuomenėje priežastis ir kaip galime padėti skurdą patiriantiems žmonėms; ką reiškia gyventi demokratiškoje ir nedemokratiškoje visuomenėje; kaip stereotipai veikia mūsų mąstymą, elgesį su kitokios išvaizdos, tikėjimo, tautybės, amžiaus, lyties žmonėmis ir kaip kritiškas požiūris į išankstines nuostatas praplečia tolerancijos ribas. Toliau tęsiama pažintis su pasaulio religijomis, gilinamasi į tautosakos išmintį, tyrinėjama, kaip ir kokios doro elgesio taisyklės perduodamos iš kartos į kartą, kokias prasmes, kodus perduoda patarlės ir sakmės, skatinama kritiškai jas vertinti, analizuoti. Užduotyse taikomi probleminio mokymo bei kiti mokinio aktyvumą, smalsumą, kūrybiškumą, įsitraukimą į mokymosi procesą skatinantys metodai, kaip antai: darbas grupėmis, diskusijos, praktinis tyrinėjimas, sąvokų žemėlapiai ir pan. Šį mokymosi planą padeda įgyvendinti mokytojui pateiktos metodinės rekomendacijos, kurias galite parsisiųsti iš www.sokvadoveliai.lt