Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Dailė > Vaizdų pasaulyje 5

Vaizdų pasaulyje 5

Vaizdų pasaulyje 5

Autorius: Irena Staknienė, Rima Tuinylaitė
Dalykas: Dailė
Klasė: 5 klasė

Vadovėlio VAIZDŲ PASAULYJE komplektą V klasei sudaro:

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga      

Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia.

 

Vadovėlį sudaro įvadas, penki skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas dailės terminų žodynėlis, dalykinė rodyklė, iliustracijų šaltiniai. Vadovėlio sudarytojos Irena Staknienė ir Rima Tuinylaitė laikosi bendrų „Šok" serijos vadovėliams priimtų komponavimo principų - ta pati ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Visa tai turėtų užtikrinti ugdymo sistemingumą, aiškumą, integralumą.     

Vadovėlio turinio kryptingumą nusako pavadinimas - „Vaizdų pasaulyje". Vaizdas - pasaulio pažinimo kodas. Jį atpažinti, pajusti, išgyventi, kurti ir vertinti - tai nuosekli ugdymo grandinė, atspindėta vadovėlio struktūroje. Iliustracinė medžiaga ne tik užima svarbiausią vietą atlankos erdvėje, bet ir teikia daugiau informacijos apie pasaulį, kultūrą, tradicijas.     

Vadovėlyje mokiniui palikta erdvė eiti, tyrinėti ir pačiam bandyti kurti, vertinti. Dar daugiau, palikta teisė abejoti ir klysti, nerasti ,,vienintelio teisingo" atsakymo. Mokomojo teksto dalis „Pasidalykime mintimis" padrąsina bendrauti, daryti savas išvadas, susiejančias turimą patirtį su naujomis įžvalgomis. Ji nukreipia kūrybinei veiklai, paaiškintai atlankos dalyje „Užduotis". Kiekvienai mokomajai problemai skiriama 2 puslapių atlanka, kurioje komponuojamos 2-4 iliustracijos - meno kūrinių reprodukcijos, nuotraukos ar schemos. Iliustracijos parinktos su estetiniu skoniu, atsižvelgiant į mokinio interesus, vaiko psichikos savybes, gebėjimus suvokti kūrinį, gretinant žinomą su nežinomu, tradiciją - su naujoviškumu, savo kultūros ženklą - su tolimų, nepažįstamų kultūrų ženklais.  

  

Vadovėlyje gana daug vietos skiriama informacinių ir skaitmeninių technologijų panaudojimui atliekant įvairias informacijos rinkimo ir sisteminimo užduotis. Vadovėlio pabaigoje rasite dailės terminų žodynėlį - tai papildomas informacijos šaltinis, kuriame paprastais, penktokui suvokiamais sakiniais aiškinamos dailės sąvokos.  Šis gerai dailės mokytojams pažįstamų autorių V klasės vadovėlis yra numatyto vadovėlių komplekto V-VI klasei pirmoji dalis. Komplektą papildo mokytojo knyga ir pratybų sąsiuvinis.