Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Dailė > Vaizdų kalba 6

Vaizdų kalba 6

Vaizdų kalba 6

Autorius: Irena Staknienė, Rima Tuinylaitė
Dalykas: Dailė
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio VAIZDŲ KALBA komplektą VI klasei sudaro:

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.) 

  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga

 Jei norite įsigyti vadovėlį ar vadovėlio komplekto dalį, spauskite čia.

Dailės vadovėlis ,,Vaizdų kalba" skiriamas pagrindinės mokyklos VI klasei ir yra dailės vadovėlių komplekto V-VI klasei antroji dalis. Jis parengtas pagal ,,Šok" serijos vadovėlių projektą laikantis šios serijos vadovėliams būdingos metodinės struktūros, komponavimo principo ir grafinio dizaino stiliaus. Čia toliau nuosekliai tęsiama V klasės vadovėlyje ,,Vaizdų pasaulyje" naudojama ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas ir penki dailės, jos reiškinių pažinimo skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Knygos gale pateikiamas dailės sąvokų žodynėlis, dalykinė rodyklė ir iliustracijų šaltiniai.

Vadovėlis ,,Vaizdų kalba" atspindi naujausius pedagoginės veiklos tyrinėjimo principus, patikrintus praktinėje veikloje. Jame akcentuojama aktyvi mokinių veikla (raskite, aptarkite, pasirinkite raiškos būdą, tyrinėkite, įvertinkite, surenkite, ...), regimasis pasaulis aptariamas kaip nuolat besikeičiantis (seniau-dabar, ką matai, ką norėtum keisti, ką gali pakeisti, ...). Vaizdinė medžiaga parinkta taip, kad  kultūros ir meno reiškinių vertinimas vyktų  gretinant: sena-nauja, tradicinis-modernus. Raginama mokytis stebėti, analizuoti, naudotis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti keliant idėjinius sumanymus, parenkant sprendimus ir  atrandant, kas bendra ir kas individualu. Čia daug vietos skiriama informacinių ir skaitmeninių technologijų panaudojimui. Mokiniai skatinami tyrinėti, fiksuoti, saugoti socialinę ir kultūrinę aplinką atliekant įvairias informacijos rinkimo ir sisteminimo užduotis. Tekstai trumpi, aiškūs, informatyvūs, nukreipiantys veiklai. Užduotys įvairios, kūrybiškos, integruotos į kitų dalykų mokymąsi, įgalinančios dirbti drauge ir individualiai įvairių gabumų bei polinkių vaikus. Užduodami klausimai - dalykiški, išplaukiantys iš nagrinėjamos problemos, skatinantys vaizduotę, mąstymą, bet nereikalaujantys vienintelio teisingo atsakymo. Vadovėlio iliustracinė medžiaga žadina kūrybinę mintį, skatina pažinti artimiausią aplinką, suvokti menines vertybes. Mokiniai raginami  pasigėrėti regimais vaizdais ir su džiaugsmu imtis kūrybos. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinamais puslapiais ,,Patirtis ir naujos įžvalgos", kuriuose atsispindi pagrindiniai  programiniai reikalavimai.

Vadovėlio turinio kryptingumą nusako jo pavadinimas - ,,Vaizdų kalba". Čia skatinama suvokti, kad visas mus supantis pasaulis yra žmogaus ir gamtos sukurtų vaizdų buveinė ir turi savo meninę kalbą, kurią reikia pažinti. Todėl šis VI klasės vadovėlis padės mokiniams suprasti įvairių vaizdų kalbą ir mokys ją interpretuoti bei vertinti.

Kiekvienai mokomajai problemai skiriama 2 puslapių atlanka, kurioje komponuojamos 2-4 iliustracijos - meno kūrinių reprodukcijos, nuotraukos arba schemos - padedančios geriau suvokti žodinę informaciją ir diskutuoti. Kiekviena tema prasideda pastraipa Šiandien, kurioje nurodomi mokymosi uždaviniai. Tekstai padeda tyrinėti dailę, jos vaizdų kalbą. Dailės tyrinėjimo ar raiškos užduotis skatina pritaikyti tai, kas buvo tyrinėta, pasitikrinti ir patiems įsivertinti, kaip pavyko užduotį suprasti.