Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Biologija > Biologija 8

Biologija 8

Biologija 8

Autorius:     Ana Gliebė, Margarita Purlienė  
Dalykas: Biologija
Klasė: 8 klasė

Vadovėlio komplektą sudaro:

 

Biologija 8 - tęstinis Biologija 7 ŠOK serijos vadovėlis, parengtas pagal „Šok" serijos metodines rekomendacijas ir išlaiko serijos vadovėliams būdingą struktūrą. Jame mokiniai kviečiami į įdomią kelionę per knygos puslapius, kuriuose daugiau sužinos apie savo kūną: kaip apsirūpina reikalingomis medžiagomis ir energija, kaip bręsta, kas reguliuoja visą organizmo veiklą, kodėl kartais sergama. Vadovėlyje netruks susitikimų ir su kitais organizmais, jiems jau žinomais augalais ir gyvūnais - teks prisiminti bei praplėsti žinias apie juose vykstančius gyvybinius procesus. Mokiniams siūlomas ir bendras vadovėlių 8 klasei serijos ŠOK projektas, kurio pagrindinis tikslas kuo giliau pažinti savo gimtąjį kraštą. Šiame biologijos vadovėlyje mokiniai bus pakviesti tinkamai pasiruošti turistiniam žygiui ir jo metu atlikti tam tikras užduotis. Kodėl turistinis žygis? Todėl, kad gamtą geriausia pažinti būnant joje.

Šiuolaikiškas vadovėlis Biologija 8 klasei skirtas aktyviai mokinių veiklai su gerai apgalvota metodine sąranga, padedančia ugdyti tiek gamtamokslę, tiek bendrąsias kompetencijas:

  • Su antrašte Netrukus kiekviena tema pradedama mokymosi uždaviniais. Jais nurodoma, ką mokiniai turi išmokti, išsiaiškinti per pamoką.
  • Pateikiama įvairių praktikos darbų ir užduočių, kurias atlikdami mokiniai savarankiškai arba padedami mokytojo nagrinėja ir įsisavina naują medžiagą. Mokiniai skatinami išsakyti savo idėjas, rasti reikiamos informacijos apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti ir pristatyti klasės draugams, sudaromos galimybės dirbti grupėse, poromis, įsitraukti į diskusiją.
  • Vadovėlio medžiaga glaudžiai susieta su iliustracijomis, su kasdienine mokinių aplinka, aktualiais mokslo pasiekimais bei naujausia informacija.
  • Kiekvienas skyrius baigiamas antraštėmis Apibendrinkime ir Įsivertinkite. Su antrašte Apibendrinkime pateikiamos užduotys, o su antrašte Įsivertinkite - dvejopi įsivertinimo būdai: Kaip sekėsi atlikti užduotis ir Kaip sekėsi mokytis. Taikydami pateiktus kriterijus mokiniai mokosi įsivertinti, sužino, kaip pavyko siekti mokymosi uždavinių, apmąsto mokymosi procesą - aiškinasi sėkmes ir nesėkmes, numato, ką reikėtų daryti kitaip.
  • Skyrių pabaigoje mokiniai suras jų bendraamžių prisistatymus Mažais žingsneliais didelių atradimų link - kuo jie domisi, kokius atlieka tyrinėjimus bei ką yra pasiekę, nuveikę. Taip galbūt jiems kils noras sekti jų pavyzdžiu.
  • Vadovėlio pabaigoje pateikiami mokymosi žingsniai: detaliai ir aiškiai mokiniams aprašyta, kaip suplanuoti projektą bei kaip parengti ir atlikti interviu.

 

Kaip ir visi ŠOK serijos vadovėliai, šis naujas komplektas kiek įmanoma glaudžiau integruotas su kitais VIII klasės dalykais, todėl biologija pateikiama ne kaip atskiras mokslas, o kaip neatsiejama viso mokinių gyvenimo dalis.