Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Anglų kalba > Key to English 6

Key to English 6

Key to English 6

Autorius: Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė, Stasė Skapienė, Rūta Binkienė, Kristina Pažėrienė, Jurgita Sūnelaitienė, Inga Veberienė
Dalykas: Anglų kalba
Klasė: 6 klasė

Vadovėlio KEY TO ENGLISH komplektą VI klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). Student's Book. 1-oji, 2-oji knyga

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuvinis su žodynu. Activity Book
  • Mokytojo knyga. Teacher's Book
  • Kompaktinė plokštelė
  • Testai

Vadovėlis „Key to English 6" yra skiriamas penktiesiems anglų kalbos mokymo(si) metams. Tai Europietiškus standartus atitinkantis naujos vadovėlių serijos ,,Šok" anglų kalbos vadovėlis, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.

Vadovėlio naujovė - jo integracija su „Europos kalbų aplanku" (EKA), kuris įgalina sekti ir analizuoti mokymo(si) procesą, mokyti mokytis, turtinti interkultūrinę patirtį, remiantis pasiektas kompetencijas iliustruojančiais darbais. Aplankas taip pat yra puiki priemonė, leidžianti tėvams ir mokytojams sužinoti apie mokinio pasiekimus.

Vadovėlis parengtas orientuojantis į komunikacinę mokymo kryptį. Kalbos mokoma ne tik remiantis klausymui ir skaitymui skiriamais tekstais, bet ir žaidybinėmis bei gyvenimiškomis kalbinėmis situacijomis, pateikiamomis kiekvienoje pamokoje.

Mokytojo knyga siekiama padėti mokytojui giliau suvokti mokomojo dalyko turinį, tikslus, uždavinius ir naujoves. Joje atkreipiamas dėmesys į galimus dalykinius ir psichologinius, pedagoginius keblumus, teikiama reikiamų papildomų žinių, padedama rasti integracinių ryšių dalyko viduje ir tarp dalykų. Mokytojo knyga rengiama kaip įvairių dalių ir priedų aplankas (segtuvo principas).

 

Penktųjų anglų kalbos mokymosi metų pabaigoje, baigę „Key to English 6", mokiniai pasiekia Bendrosiose programose nurodytą pirmosios užsienio kalbos įvadinės pakopos lygį, kuris veda link kalbos mokėjimo A2 lygio (Bendrieji Europos kalbų metmenys: mokymasis, mokymas, vertinimas).