Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Anglų kalba > Key to English 5

Key to English 5

Key to English 5

Autorius: Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė, Stasė Skapienė, Rūta Binkienė, Virgina Kerdokienė, Inga Veberienė, Kristina Pažėrienė, Jurgita Sūnelaitienė, Salomėja Šatienė
Dalykas: Anglų kalba
Klasė: 5 klasė

Vadovėlio KEY TO ENGLISH komplektą V klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji, 2-oji knyga

      Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga
  • Testai
  • Žodynas
  • Kompaktinė plokštelė

 

„Key to English 5" komplektas skiriamas penktos klasės mokiniams, kurie trejus metus mokėsi anglų kalbos pagal ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi programą. Komplektas parengtas atsižvelgiant į Bendrųjų Europos kalbų metmenų nuostatas ir naują  2007 metų Bendrąją programą. Ketvirtųjų anglų kalbos mokymosi metų  mokinių pasiekimai orientuojami į  A2.1 lygį  klausymo, skaitymo, pokalbio, monologo ir rašymo srityse.

   Vadovėlio medžiaga atverstiniuose išdėstyta pagal aiškią sistemą: mokiniai ,,įvedami" į pamoką, reflektuoja ir apmąsto skyrių pradžioje įdėtas nuotraukas, atlieka įvairias užduotis prieš klausymą/skaitymą, klausymo/skaitymo metu ir po klausymo/skaitymo, kuria tekstus žodžiu ir raštu, mokosi tarimo, intonacijos,  daro projektus. Tai padeda mokiniams greitai suprasti ir įvaldyti informacijos paieškos bei vadovėlio naudojimo sistemą. Vadovėlis parankus mokytojui: nurodomi kiekvienos pamokos uždaviniai ,,This lesson I will learn", pabrėžiama, kas svarbu pamokoje ,,It's important".
  
   Viena is vadovėlio naujovių - žodynėlis, organizuotas pamokos principu. Aktyvūs ir pasyvūs žodžiai sugrupuoti pagal pamokas, pateikiant tarimą ir lietuvišką vertimą. Mokiniams palikta pakankamai vietos užrašyti žodžių naudojimo sakiniuose pavyzdžius. Kiekvienoje pamokoje mokiniai sužino ir pradeda aktyviai naudoti 4-8 žodžius. Mokytojo knygoje rasite rekomendacijas, kaip supažindinti mokinius su naujais žodžiais, taikant įvairius metodus.

  Viena skyriaus pamoka skiriama mokinių klausymo gebėjimams plėtoti. Šios pamokos tikslas - sudaryti mokiniams galimybes klausytis ir suprasti jų amžiui ir interesams pritaikytus pokalbius, interviu, radijo viktorinas, trumpus pranešimus, pasakojimus. Visi tekstų įrašai yra kompaktinėje plokštelėje, o juos įgarsino gimtakalbiai mokiniai ir suaugusieji.

  Kalbinių struktūrų mokoma nuosekliai ir sistemingai. Gramatinės taisyklės sukauptos vadovėlio gale, todėl atsiranda galimybė pateikti daug praktinių užduočių vadovėlyje. Tuo pačiu mokiniai mokosi naudotis pagalbinėmis priemonėms atliekant užduotis. Mokytojo knygoje rasite rekomendacijas, kaip individualizuoti ir diferencijuoti užduotis.

  Savo pasiekimus mokiniai galės užrašyti Europos kalbų aplanke, o geriausius savo darbus kaupti aplanko Dosje.

  „Key to English 5" vadovėlis grindžiamas aktyvaus mokymo ir mokymosi principais, skatina mokinių įgimtą smalsumą ir kritinį mąstymą, pratina mąstyti struktūriškai, nuosekliai ir konstruktyviai. Vadovėlio dizainas siekia emocinio poveikio, bet kartu yra neperkrautas ir santūrus. Visas vadovėlio komplektas sudaro vieningą visumą - sudedamosios dalys viena kitą papildo, pagilina. Be to, vadovėlis integruotas su kitais mokomaisiais dalykais ir yra Šok vadovėlių serijos dalis. Konkreti vadovėlio integracija pateikiama Mokytojo knygoje.