Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Anglų kalba > Golden Key 2

Golden Key 2

Golden Key 2

Autorius: Rita Stoškienė, Audronė Timofejevienė, Rūta Barkauskaitė, Asta Poteliūnaitė, Rasa Petružienė, Salomėja Šatienė, Virgina Kerdokienė, Inga Veberienė
Dalykas: Anglų kalba
Klasė: 2 klasė

Vadovėlio GOLDEN KEY komplektą II klasei sudaro:

  • Vadovėlis (turinys). 1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga  
  • Pratybų sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga
  • Testai
  • Žodyno kortelės
  • Kompaktinė plokštelė

Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

Medžiaga prisijungusiems vartotojams (prisijungti):

  • Žodynėlis mokiniui
  • Ilgalaikis planas
  • Trumpalaikis planas

 

Golden Key" komplektas skirtas pradinės mokyklos antrai klasei. Tai pirmieji įvadinės pakopos anglų kalbos mokymo metai.Šis naujas integruotas ankstyvojo anglų kalbos mokymo vadovėlis „Golden Key" ne tik padės antrokams įgyti naujų žinių, bet tobulins jų savarankiško mokymosi įgūdžius ir pratins bendradarbiauti mokymo veikloje. Kertinis vadovėlio principas slypi vadovėlio pavadinime Auksinis Raktelis. Autorių įsitikinimu, užsienio kalba tai ne tik dar vienas mokomasis dalykas pradinėje mokykloje, bet kartu ir raktas į pažinimo ir bendravimo džiaugsmą .

Vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga skatina kritinį mąstymą ir sudaro sąlygas siekti efektyvesnių mokymosi rezultatų. Klasikinių ir modernių aktyvaus mokymo metodų derinys suteikia galimybę paįvairinti ir diferencijuoti mokymo procesą. 

Vadovėlį sudaro 18 skyrių, suskirstytų į 3 knygeles. Kas šeštą skyrių pakartojama visa išeita medžiaga.

Vadovėlyje pateiktos temos atitinka mokinių amžių, reikmes bei interesus: Aš ir mano šeima. Giminės. Asmeniniai daiktai ir žaislai.Spalvos.Skaičiai.Augintiniai.Naminiai gyvūnai. Metų laikai, savaitės dienos.Šventės. Gimtadienis. Kalėdos. Namai ir kambariai. Mokykla. Mokykliniai reikmenys. Drabužiai. Kūno dalys.Sportas ir žaidimai.Maistas. Laukiniai gyvūnai. Draugai.

Vadovėlio turinys pagrįstas tarpdalykinės turinio integracijos principu. Pamokose mokomoji veikla siejama su žiniomis, įgytomis per matematikos, pasaulio pažinimo, etikos, muzikos, dailės , darbelių ir lietuvių kalbos pamokas. Naujos kalbinės struktūros aiškinamos, pasitelkiant žinias įgytas gimtosios kalbos pamokų metu.

Tolygiai vystomos visos keturios kalbinės veiklos rūšys - klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas, tačiau pirmųjų mokymo metų pradžioje prioritetas teikiamas supratimui iš klausos ir kalbėjimui.
Vadovėlio atverstiniuose pateikiama: įvadinis pokalbis ar tekstas (tradicinės ir šiuolaikinės pasakos, eilėraščiai, dainelės), paveikslėlių žodynas, adaptuotas tekstas klausymui, įvairios skaitymo, kalbėjimo, rašymo, naujo žodyno įtvirtinimo užduotys, fonetiniai pratimai, projektai, įvairūs žaidimai.
       
Kiekvieno skyriaus 3 ir 6 pamokose yra siūloma medžiaga Kalbų aplankui (Portfolio).

Per metus mokiniai išmoksta 360 naujų žodžių. 

Pratybų sąsiuvinyje mokiniai ras daugiau užduočių, kurios padės įtvirtinti pamokos medžiagą, o mokytojas turės galimybę taikyti įvairesnius mokymo metodus. Atlikdami užduotis, mokiniai yra skatinami vertinti savo darbą, aptarti jį su klasės draugais ir mokytoju.

Mokytojo knygoje pateikiami metodiniai patarimai, kaip dirbti su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu. Kaip ir vadovėlis, mokytojo knyga suskirstyta skyriais. Kiekvienas skyrius turi įvadą ir kiekvienos pamokos veiklos aprašymą bei rekomendacijas. Jei mokytojas nenorės nešiotis visos knygos, pamokai skirtą puslapį galės išsisegti.

Kompaktinėje plokštelėje įrašyti visi vadovėlio ir pratybų garsiniai tekstai, dainelės ir kitos užduotys.

Testų knygelė padės mokytojui patikrinti mokinių pasiekimus.

Žodyno kortelės primins, kad mokytis anglų kalbą galima ir žaidžiant.

Pirmųjų anglų kalbos mokymo metų pabaigoje mokiniai gebės pasiekti išsilavinimo standartuose nurodytą pirmosios užsienio kalbos įvadinės pakopos lygį, kuris veda link Europos Tarybos A1 lygio ,,Lūžis“ klausymo, pokalbio, monologo ir rašymo srityse.

   

Informacija tik prisijungusiems vartotojams

Šiame puslapyje yra informacijos skirtos registruotiems svetainės naudotojams. Šią informaciją pamatysite užsiregistravę ir prisijungę. Užsiregistruoti galite čia, o prisijungti galite įvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį puslapio viršuje.