Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Literatūra > Literatūra 8

Literatūra 8

Literatūra 8

Autorius: Jurgita Petrauskaitė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė
Dalykas: Literatūra
Klasė: 8 klasė

Vadovėlio LITERATŪRA komplektą VIII klasei sudaro:

 

Po kelionių ir klajonių praeitais metais (VII klasėje) naujasis serijos „Šok" literatūros vadovėlis  kviečia mokinius stabtelėti ir susimąstyti: ką praradome ir atradome? ko ilgimės ar ieškome? ką atrasime?

      Vadovėlį sudaro dvi knygos. Kiekvienoje - trys skyriai. Juose mokiniai turės galimybę perskaityti įvairių tautų rašytojų kūrinius, nagrinėti skirtingų žanrų pavyzdžius, aiškintis tekstų prasmes, dalytis įvairiomis kūrybinėmis idėjomis.

       Šiais metais siūlomas ir naujas projektas „Gimtinė pro rasos lašą..." Per visus metus mokiniai galės kurti knygą „Laiškas gimtinei...". Kiekvieno skyriaus pradžioje dedamos projekto užduotys, kurias per visus metus sukaupę mokiniai galės sukurti savo klasės knygą-laišką. Projekte  integruojami įvairūs mokomieji dalykai: literatūra, kalba, geografija, dailė, istorija...

      Kiekvieno vadovėlio skyriaus įvadinėje atlankoje yra įžanginiai tekstai, klausimai apie svarbius to skyriaus dalykus. Kiekviena pamokos atlanka pradedama skyreliu Šiandien - tai mokymosi uždaviniai; toliau pateikiamas pamokos tekstas - prozos, poezijos ar dramos; į tekstą įsiterpia skyrelis Skaitome ir suvokiame - tam tikros teksto dalies klausimai ir užduotys. Pamokos pabaigos skyreliai Suvokiame ir kuriame - apibendrinamosios pamokos užduotys ir Įsidėmėkime! - literatūros sąvokų apibrėžimai. Skyriaus pabaigos poskyris Post scriptum netradiciškai papasakos apie rašytojus, o Minčių mūša padės pasirengti atlikti kalbos ugdymo užduotį pagal mokymosi žingsnius.

       Naujuose serijos „Šok" vadovėliuose VIII klasei pateikiamos sudėtingesnių užduočių atlikimo eigos (pavyzdžiui, kaip parengti pristatymą) ar darbo būdų (pavyzdžiui, kaip dirbti poromis ar grupėmis) mokiniams skirtos išsamios instrukcijos - mokymosi žingsniai. Šios instrukcijos ne tik moko mokytis, bet ir atveria dalykų integraciją (tarkim, rašydami geografijos rašinį, mokiniai remiasi tuo, ko išmoko per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas).

        Mokymosi žingsniai pateikiami siekiant skatinti mokinių motyvaciją, savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymąsi. Atkreipiamas dėmesys, kaip svarbu naudotis žemesnėse klasėse, kitų dalykų pamokose įgytomis žiniomis bei gebėjimais. Ir ne tik pamokose - gyvenime taip pat.

         VIII klasės lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai siejami kalbos ugdymo integracija: literatūros vadovėlyje pateikiamos temos - kaip parengti knygos pristatymą, kaip parašyti charakteristiką, kaip palyginti kelis objektus.

Literatūros vadovėlyje siekiama ir vertikalios integracijos. Kad vadovėlio turinys laiduotų mokymo ir mokymosi tęstinumą, VII klasėje išmoktais dalykais remiamasi VIII klasėje.

Vadovėlio temos išdėstytos atlankomis (neretai viena tema išdėstoma per kelias atlankas). Tai leidžia proporcingai paskirstyti medžiagą kiekvienai pamokai, mokiniams padeda greičiau suprasti informaciją, mokytojams - racionaliai paskirstyti pamokos laiką.