Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai > Literatūra > Lingo lego laduto 5

Lingo lego laduto 5

Lingo lego laduto 5

Autorius: Vilija Janušauskienė, Loreta Žvironaitė
Dalykas: Literatūra
Klasė: 5 klasė

Vadovėlio  LINGO LEGO LADUTO komplektą V klasei sudaro:

       Skaityti vadovėlio ištrauką (spauskite čia.)

  • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis sąsiuvinis
  • Mokytojo knyga. 1-oji, 2-oji dalis 
  • Skaitiniai „Kūlgrinda"

 

Tai klausiantis ir kviečiantis ne tik klausti, bet ir įsiklausyti į save bei kitus vadovėlis. Svarbiausi literatūros vadovėlio „Lingo lego laduto" siekiai - atskleisti penktos klasės mokiniams patrauklų kultūros bei literatūros pasaulį, skatinti juos žengti literatūros pasaulio, pasaulio literatūroje ir savęs pasaulyje bei literatūroje atradimo keliu, sudaryti sąlygas jų kūrybiniams atradimams ir išradimams.

Atsižvelgiant į Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų rekomendacijas ir į mokinių amžiaus ypatybes, derinami keli literatūros tekstų pateikimo principai - kalendorinis laiko ženklų, teminis, literatūrologinis ir lanksčios literatūros didaktikos - stengiantis priartinti literatūros pasaulį prie mokinių šiandienos. Siekiama ugdyti ir lavinti mokinių savianalizės, klausymo, kritinio mąstymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo, literatūrinės analizės, kūrybinės raiškos, bendradarbiavimo gebėjimus. 

Literatūros vadovėlis „Lingo lego laduto" parengtas remiantis šiuolaikinėmis vadovėlių rengimo koncepcijomis (dėmesys mokinių amžiui ir etinius, estetinius bei specialiuosius literatūrologijos ir literatūros didaktikos kriterijus atitinkančiam turiniui, šiuolaikiškai vadovėlio struktūrai, vaizdumui, užduočių didaktinei įvairovei). Atveriamos indukcinio mokymo(si) galimybės siekiant maksimaliai sudaryti sąlygas patiems mokiniams atrasti literatūros meno ir mokslo pasaulį.

Vadovėlyje realizuojama etapinė kūrinių skaitymo strategija, mokanti atidžiai, pagarbiai žvelgti į kiekvieno mokinio individualią patirtį ir savos bei kitų tautų literatūros paveldą. Čia yra įvairių literatūros tekstų pasiūla: lietuvių tautosaka, literatūros klasika, šiuolaikinė lietuvių vaikų poezija, šiuolaikinės vaikų prozos kūriniai.

Vadovėlio (tautinio ir tarptautinio) koncepcijos kodas - pavadinime „Lingo lego laduto": tradiciniai lietuvių tautosakos, klasikinės bei šiuolaikinės vaikų literatūros tekstai pateikiami intriguojančiai, sudarant skaitytojams (mokytojams ir mokiniams) galimybes rinktis juos patiems, siekiant iš pradžių efektyvesnio įspūdžio, susidomėjimo, paskui - literatūrinės analizės gelmės ir kūrybinių impulsų polėkio. Lingo (lietuvių lopšinių priedainis) - aliuzija ir į tautosakinį, ir į pradinių klasių literatūrinio ugdymo paveldą, rūpinantis jo tęstinumu, lego (tarptautinis vaikų dėlionių žaidimas, tampantis postmodernaus citatinio gyvenimo simboliu) - iniciatyvos ir savarankiškos raiškos galimybių pasaulinės ir lietuvių literatūros kontekste pabrėžimas, laduto (lietuvių sutartinių priedainis, reiškiantis pagyrimą, džiaugimąsi sėkme) - tikėjimo šiuolaikinio žmogaus kultūrinio lavinimosi sėkme siekis. Vadovėlio I knyga „Į stiklo kalną" siūlo vertikalią literatūrinę žvalgą (nuo tautosakos ir savos patirties šaknų aukštyn į šiuolaikinę literatūrą), II knyga „Pasaulis po saule" - literatūrinę horizontalę (platesnį požiūrį į pasaulio ir lietuvių literatūros bei savųjų kūrybinių atradimų įvairovę).

Pažinti „Lingo Lego Laduto" šalį skaitytojams padės  skaitiniai  "Kūlgrinda" ir  pratybų sąsiuviniai.

Laimingos kelionės!