Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Vadovėlių komplektai

Vadovėlių komplektai

Siūlome mokymosi priemonių sistemą:

Vadovėlį papildančios mokymosi priemonės, tarp jų ir skaitmeninės, papildo, konkretina vadovėlio medžiagą, padeda atskleisti naujus temų aspektus, pateikia daugiau įvairaus lygio praktinių ir kūrybinių užduočių, padeda vertinti ir įsivertinti mokymosi pasiekimus. Visos vadovėlio komplekto dalys yra tarpusavyje suderintos ir sudaro bendrą visumą.

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė
Lietuvių kalba Pupa 1, pataisytas leidimas, 2012 Pupa 2 Pupa 3 Pupa 4 Žaidžiu žodžiu 5 Vėl žaidžiu žodžiu 6 Lietuvių kalba 7 Lietuvių kalba 8    
Literatūra         Lingo lego laduto 5 Rito rato ratuto 6 Literatūra 7 Literatūra 8    
Matematika Riešutas 1, pataisytas leidimas 2013 Riešutas 2 Riešutas 3 Riešutas 4 Formulė 5 Formulė 6 Matematika 7 Matematika 8    
Anglų kalba   Golden Key 2 Golden Key 3 Golden Key 4 Key to English 5 Key to English 6        
Rusų (užsienio) kalba         В добрый путь! I m.m. В добрый путь! I m.m. В добрый путь! A II m.m. В добрый путь! A 1.2 III m.m.    
Pasaulio pažinimas Gilė 1, pataisytas leidimas, 2012 Gilė 2 Gilė 3 Gilė 4            
Geografija           Mūsų daug - pasaulis vienas 6 Geografija 7 Geografija 8    
Istorija         Palikimas 5 Europos palikimas 6 Istorija 7 Istorija 8    
Gamta ir žmogus         Mokslininkų pėdomis 5 Mokslininkų pėdomis 6        
Biologija             Biologija 7 Biologija 8    
Fizika             Fizika 7 Fizika 8    
Chemija               Chemija 8    
Informacinės technologijos         Projektų mozaika 5-6 Projektų mozaika 5-6 Projektų mozaika 7-8      
Dailė ir technologijos Tišku tašku 1 Tišku tašku 2                
Dailė         Vaizdų pasaulyje 5 Vaizdų kalba 6 Dailė 7 Dailė 8    
Technologijos         Mityba. Tekstilė 5-6 Konstrukcinės medžiagos ir elektronika 5-6 Tekstilė 7-10 Elektronika 7-10 Mityba 7-10 Konstrukcinės medžiagos 7-10
Muzika Vieversys 1 Vieversys 2 Vieversys 3 Vieversys 4 Muzikos labirintai 5 Muzikos labirintai 6 Muzika 7 Muzika 8    
Etika Nendrė 1 Nendrė 2 Nendrė 3 Nendrė 4 Gijos 5 Gijos 6        
- Išleisti vadovėliai - Rengiami vadovėliai