Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Skaitmeninis turinys > Aktyviosios pamokos

Aktyviosios pamokos

 

„Šviesos" leidykla parengė skaitmeninį mokymo(si) turinį, vadinamą „Aktyviosiomis pamokomis" ir taikomą demonstruoti interaktyviojoje lentoje.

„Aktyvioji pamoka" - interaktyviųjų skaidrių pateiktis ir pateikties naudojimo scenarijus. Kiekvieną pateiktį sudaro 8-12 skaidrių, skiriamų mokiniams sudominti, temai aktualinti, naujai medžiagai pateikti, žinioms ir gebėjimams įtvirtinti, vertinti bei įsivertinti.

Pateikčių naudojimo scenarijai - metodinė pagalba mokytojui rengiantis pamokai ir per pamoką. Scenarijuje mokytojui pateikiama bendroji pamokos informacija (tema, priemonės, mokinių pasiekimai, mokymosi uždaviniai) ir kiekvienos skaidrės naudojimo per pamoką aprašai - metodinės ir technologinės rekomendacijos (kokias veiklas, veiksmus atlikti interaktyviojoje lentoje ir kaip).

Skaitmeninis mokymo(si) turinys parengtas prie šių mokomųjų dalykų vadovėlių komplektų:

Kviečiame apsilankyti svetainėje www.aktyviklase.lt ir susipažinti su „Aktyviųjų pamokų" pavyzdžiais bei kita informacija.

„Aktyviųjų pamokų" temų sąrašą rasite čia.

Aktyviųjų pamokų pavyzdžiai čia.

 

Dėmesio! Išvardytų mokomųjų dalykų „Aktyviąsias pamokas" gali įsigyti ugdymo įstaigos, sudarydamos sutartį su „Šviesos" leidykla. Kreipkitės į mūsų koordinatorius ir jie suteiks jums išsamesnę informaciją. Koordinatorių kontaktai.

„Aktyviosios pamokos" parduodamos tik komplektais, t.y. temų rinkiniais tam tikrai klasei ir dalykui.

Šiam skaitmeniniam mokymo(si) turiniui taikyti reikalinga  Promethean programinė įranga. Siūlomos dvi šios programinės įrangos versijos:

ActivInspire programa nuo šiol jau ir lietuvių kalba!