Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Apie „Šok“ seriją > Naujienos > Naujienos > Skaitmeninis turinys įvairių dalykų pamokoms

Naujienos

Skaitmeninis turinys įvairių dalykų pamokoms | 2012 08 28 | Naujienos

 

„Šviesos" leidykla parengė skaitmeninį mokymo(si) turinį prie kai kurių vadovėlių komplektų. Tai įvairių mokomųjų dalykų pateiktys aktyviam mokymuisi, naudojant per pamoką interaktyviąją lentą.

Interaktyviųjų skaidrių pateiktį sudaro 8-12 skaidrių, skiriamų mokiniams sudominti, temai aktualinti, naujai medžiagai pateikti, žinioms ir gebėjimams įtvirtinti, vertinti bei įsivertinti.

Parengti pateikčių naudojimo scenarijai - metodinė pagalba mokytojui, rengiantis pamokai ir per pamoką. Scenarijuje mokytojui pateikiama bendroji pamokos informacija (tema, priemonės, mokinių pasiekimai, mokymosi uždaviniai) ir kiekvienos skaidrės naudojimo per pamoką aprašai - metodinės ir technologinės rekomendacijos (kokias veiklas, veiksmus atlikti interaktyviojoje lentoje ir kaip).

Mokytojas gali koreguoti parengtą skaitmeninį turinį pagal savo ir klasės mokinių poreikius: konkretinti mokymosi uždavinius, keisti arba papildyti pateiktą medžiagą turimais ištekliais (dokumentais, vaizdais, tekstais, videomedžiaga, sukurtomis užduotimis, nuorodomis ir kt.).

 

Skaitmeninis mokymo(si) turinys parengtas prie šių mokomųjų dalykų vadovėlių komplektų:

  • I klasės integruotų lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos („Pupa", „Gilė" „Riešutas" I klasei);
  • V ir VI klasės gamtos ir žmogaus („Mokslininkų pėdomis" V ir VI klasei);
  • V ir IX klasės matematikos („Formulė" V klasei, „Matematika" IX klasei);
  • IX klasės biologijos („Biologija" IX klasei).

Toliau bus rengiamas tęstinis ir kitų mokomųjų dalykų atskiroms klasėms skaitmeninis mokymo(si) turinys. Plačiau apie skaitmeninį turinį galima sužinoti interneto svetainėje www.aktyviklase.lt

 

 

 

Atgal į sąrašą