Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Apie „Šok“ seriją > „Šok“ istorija

„Šok“ istorija

2004 metais „Šviesos" ir „Alma litteros" leidyklos, nutarusios imtis rimtų permainų vadovėlių rengimo bei leidybos srityje, subūrė darbo grupę, kurią sudarė įvairių sričių specialistai: švietimo ekspertės, konsultantės - Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė ir programų direktorė Marina Vildžiūnienė, leidyklos „Šviesa" vyriausioji redaktorė Lidija Rasimavičienė, leidyklos „Alma littera" redaktorė-koordinatorė Zita Staigienė, Istorijos ir estetikos leidinių redakcijos vedėjas, projektų vadovas, vadovėlių autorius, mokytojas Evaldas Bakonis, vadovėlių autorė, istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė, psichologė konsultantė Asta Grigišaitė, Kauno technologijos universiteto Verslo strategijos instituto mokslinė bendradarbė ir projektų ekspertė Inga Uus, konsultuojanti rinkodaros strateginio valdymo ir kūrybinių sprendimų priėmimo srityse. Grupės darbą koordinavo leidyklos „Šviesa" vadovėlių rengimo metodikos grupės vadovė Edita Linkevičiūtė.

Ši darbo grupė, kuriai vadovavo Marina Vildžiūnienė ir Eglė Pranckūnienė, remdamasi „Šviesos" atliktų tyrimų rezultatais, atsižvelgdama į pagrindines Lietuvos švietimo dokumentų nuostatas, pasaulines švietimo tendencijas bei išanalizavusi kitų šalių vadovėlių komplektus, parengė „Vadovėlių serijos „Šok" sampratos aprašą", pagal kurį rengiama vadovėlių komplektų serija „Šok". Vadovėlių serija - grupė vadovėlių ir jų komplektų dalių, skirtų tai pačiai klasei ar tam pačiam dalykui. Juos sieja medžiagos pateikimo metodai, mokomosios medžiagos dėstymo tęstinumas, tarpdalykinė dermė, dizaino vienovė.

2004-2005 metais „Šviesos" leidykla, rengdama „Vadovėlių serijos „Šok" sampratos aprašą", užsakė įvairių tyrimų ir parengė nemažai studijų. Svarbiausias iš jų Mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų požiūrio į bendrojo lavinimo mokykloms skirtus vadovėlius ir jų priedus tyrimas. Apklausą atliko rinkos analizės ir tyrimų grupė „RAIT". „Šviesos" leidyklos iniciatyva įvairiuose miestuose buvo organizuojamos švietimo ekspertų, mokyklų direktorių ir skirtingo amžiaus mokinių fokus grupės, apklausiami mokyklų bibliotekininkai. Vienas svarbiausių tiriamųjų darbų, ypač reikšmingų „Vadovėlių serijos „Šok" sampratos aprašui" parengti - „Skirtingo amžiaus moksleivių pažintinių procesų raidos ypatumų" studija.

Vadovėlių komplektų seriją rengė vadovėlių autoriai, leidyklos projektų vadovai, švietimo ekspertai, psichologai ir kitų sričių žinovai. Įvairių projektų grupės glaudžiai bendradarbiavo, dalijosi patirtimi, analizavo kitų šalių vadovėlių komplektus, mokėsi.