Pirmą kartą šioje svetainėje? Užsiregistruokite


Slaptažodžio priminimas
Titulinis > Apie „Šok“ seriją >

Apie „Šok“ seriją

„Šviesos" ir „Alma littera" leidyklos pristato Jums vadovėlių komplektų seriją  „Šok".

„Šok" serijos vadovėlių komplektų turinys bei metodika grindžiama šiuolaikine mokymosi samprata, pritaikyta mokinių amžiui, poreikiams, gebėjimams, interesams, įvairiam mokymosi stiliui. Komplektą sudaro tarpusavyje suderinti, pagal tuos pačius principus parengti leidiniai - vadovėlis, mokytojo knyga, papildomos mokomosios priemonės (pratybų, užduočių sąsiuviniai, žinynai, uždavinynai, skaitiniai, elektroninės priemonės ir kt.).

„Šok" serijos vadovėlių komplektai pasižymi tarpdalykine derme, juos sieja turinio tęstinumas, originalus dizainas. Aiškios struktūros, įdomūs ir patrauklūs vadovėliai bei jų komplektų dalys skatins mokytis nuosekliai, tikslingai, aktyviai.

 

„Šok" serijos vadovėliai iš kitų išsiskiria moderniomis didaktinėmis nuostatomis paremtu mokomosios medžiagos pateikimu. Jau nuo pirmos klasės „Šok" serijos vadovėlių komplektai pratina mokinius planuoti savo veiklą, kelti mokymosi uždavinius, aktyviai veikti, bendradarbiauti, vertinti draugų ir įsivertinti savo mokymąsi.

 

 „Šok" serijos mokytojo knyga - svarbi vadovėlio komplekto dalis. Ši mokytojams skirta metodinė priemonė yra parengta segtuvo principu. Mokytojo knyga padės mokytojui planuoti, organizuoti ugdymo žingsnius siekiant konkrečių mokymo ir mokymosi uždavinių, suteiks reikalingos papildomos mokomosios medžiagos, naujų idėjų, daugiau erdvės ir laiko kūrybai.

„Šok" serijos mokytojo knygos yra panašios struktūros. Kiekvienai temai skiriama mokytojo knygos atlanka, kurioje yra pateikiamas sumažintas vadovėlio atlankos vaizdas ir išdėstomi svarbiausi dalykai: ištrauka iš Bendrųjų programų, mokymo bei mokymosi uždaviniai, siūloma veikla, integracinės sąsajos ir turima patirtis, klausimų ir užduočių komentarai, priemonės, papildomi šaltiniai, nuorodos į internetą, refleksija.

Mokytojo knygoje - segtuve dar pateikiama: mokomojo dalyko planas metams (ilgalaikis), įvairių tekstų (literatūrinių, dalykinių) ištraukos ir priedai, skirti konkrečiam dalykui.

Tikimės, kad „Šok" serijos vadovėlių komplektai padės ugdyti dabarties žmogui būtinas kompetencijas individualizuojant, diferencijuojant, integruojant mokymą, t.y. siekti atnaujintose Bendrosiose programose iškeltų ugdymo tikslų ir uždavinių.

Kviečiame Jus nesustoti, eiti pirmyn, tyrinėti, pažinti, kurti drauge su „Šok"!